Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Paspoort voor vreemdeling

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of een vluchtelingenstatus en kunt u geen paspoort krijgen uit uw eigen land? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort kunt u een afspraak maken.

Wat u moet weten

  • Vreemdelingenpaspoort heeft een levertijd van ongeveer 2 maanden. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienstexterne-link-icoon (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt
  • Lees meer over wat te doen als uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen is
  • Hoelang het vreemdelingenpaspoort geldig is, hangt af van uw verblijfstatus. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig

Meenemen

  • Uw verblijfsvergunning
  • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • 1 Recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden), Rijksoverheid: let op de eisenexterne-link-icoon
  • Als u jonger bent dan 18 jaar: origineel identiteitsbewijs (geen kopie) van beide ouders of van degene die het gezag heeft

Kosten

  • 18 jaar en ouder: € 83,85
  • Tot en met 17 jaar: € 63,40

U betaalt de kosten op het moment dat u het paspoort aanvraagt.

Betaal aan de balie bij voorkeur met pin. Kunt u niet pinnen? Dan zoeken we samen met u een oplossing.