Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Re-integratietrajecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare re-integratietrajecten met de bijbehorende aanbieders.

(Multi)probleembegeleiding

Wat is het? 

Het verminderen van de problematiek bij deelnemer (en gezin), waardoor de deelnemer weer zelfstandig kan functioneren. Er wordt hierbij toegewerkt naar deelname aan participatie, re-integratie of werk. 

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving: 

 • AlleHandenWerk: individuele aanpak op basis van vertrouwen
 • Calder Werkt B.V.: individuele begeleiding in zelfredzaamheid en oplossingsgericht werken  
 • FourstaR B.V.: begeleiding met maatwerk, inclusief nazorg, gedurende 9, 12 of 15 maanden
 • Geerlings & Benard: vasthoudende begeleiding, zelfredzaamheid realiseren door samen te werken met alle betrokkenen. Traject van 3, 6 of 12 maanden
 • Id Plein Netwerk B.V.: verminderen van problematiek door sociale netwerken buitenshuis, zelfstandigheid en activiteiten
 • Vier L B.V.: problemen verminderen, zelfstandig en zelfredzaam zijn en vervolgstappen bekijken
 • Werken Sterkt: begeleiding voor mensen met problemen, begeleiding levensdomeinen van 6 maanden
 • Werkspirit B.V.: zelfredzaamheid, wegnemen van belemmeringen en participatie (maatschappelijke deelname), gedurende 9 of 12 maanden
 • Yodit Berhe: zelfredzaamheid voor nieuwkomers en alleenstaande ouders, gedurende 6 of 9 maanden
 • Zoeqq Detachering B.V.: op maat gemaakte uitdagingen, speciaal gericht op anderstaligen en jongvolwassenen, gedurende 12 of 15 maanden

Werkfit traject

Wat is het?

Het ontwikkelen en sterker maken van de deelnemer voor betaald werk. Hierbij ligt de focus op het versterken van de werknemersvaardigheden en het verbeteren van persoonlijke effectiviteit.

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving: 

 • 360° VoorWerk B.V.: arbeidsritme, effecitviteit en werknemersvaardigheden ontdekken  
 • AlleHandenWerk: met plezier doorstromen naar werk op basis van talenten en competenties
 • Dam Nederland B.V.: vertrouwen krijgen door jezelf te zijn
 • Emmelle Training, Coaching & Loopbaanbegeleiding
 • FourstaR B.V.: wegnemen van belemmeringen, speciaal voor kandidaten die niet direct plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Gedurende 6, 9 of 12 maanden
 • Geerlings & Benard: vasthoudende begeleiding, zelfredzaamheid realiseren door samen te werken met alle betrokkenen. Traject van 6 maanden
 • Id Plein Netwerk B.V.: voorbereiding op arbeidsmarkt. Beroepsoriëntatie, weerbaar worden en praktijkervaring opdoen
 • MvW Training & Coaching. Taalcoachingtraject, gericht op niveauverbetering en zelfredzaamheid. Ook mogelijkheden tot verkort traject of studiebegeleiding
 • Stichting Jobstap: begeleiding, verbetering en belemmeringen beheersbaar maken 
 • Stichting Heliomare: deelnemen aan maatschappij door motivatie en fysiek of mentaal in goede staat zijn
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg: beweegactiviteiten voor participatie, talentontwikkeling en teambuilding gedurende 3 of 6 maanden. Ook taaltrajecten voor verbetering taal tot A-0, A-1 of A-2 of voor statushouders boven 18 jaar. Zelfredzaamheid verbeteren in kleine groepen. Van spelvorm tot activiteiten
 • USG Restart B.V.: Versterking vaardigheden en positie op arbeidsmarkt. Leren van echte werksituaties, direct op zoek gaan en een soepele overgang naar een vervolgtraject
 • Vier L B.V.: persoonlijke verbetering, haalbaar en passend werk en vergroten van werknemersvaardigheden. Ook voor anderstaligen
 • Voorzet Begeleiding B.V.: klaarstomen voor arbeidsmarkt zonder belemmeringen, gespecialiseerd in autisme 
 • W2suc6: weerbaarheid door sport en bewegen, sociale vaardigheden verbeteren, structuur of vrijwilligerswerk
 • Werken Sterkt: werkervaring en vakvaardigheden opdoen door werkervaringsplek van 8-36 uur 
 • Werkspirit B.V.: Activiteiten ondernemen, versterken vaardigheden en ontwikkeling. Gedurende 7 of 10 maanden. Ook taaltraject mogelijk met begeleiding, zelfredzaamheid verbeteren en maatschappelijke deelname in begrijpelijke of moedertaal, gedurende 7, 9, 10 of 12 maanden
 • Yodit Berhe: het verbeteren van digitale kwaliteiten, opleiding en taalvaardigheid voor nieuwkomers en statushouders. Traject van 3, 6 of 9 maanden
 • Zoeqq Detachering B.V.: ontwikkeling persoonlijke vaardigheden en motivatie. Ook voor anderstaligen. Traject van 3 of 9 maanden

Naar werk traject

Wat is het?

Voor deelnemers die al werkfit zijn, maar nog ondersteuning nodig hebben in bijvoorbeeld het ontwikkelen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Het doel van dit traject is om voor minimaal 6 maanden voor minstens 12 uur per week passend werk te doen.

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving: 

 • 360° VoorWerk B.V.: snel praktijkervaring en arbeidsritme opdoen 
 • AlleHandenWerk: hulp bij maken cv, solliciteren en begeleiding bij eerste stappen arbeidsmarkt
 • BWorkz B.V.: taaltraining en/of aanleren werknemersvaardigheden met baangarantie
 • Dam Nederland B.V.: vertrouwen krijgen door jezelf te zijn
 • Emmelle Training, Coaching & Loopbaanbegeleiding
 • FourstaR B.V.: gespecialiseerd in kandidaten die niet direct ingezet kunnen worden. Wegnemen van belemmeringen gedurende 6 of 9 maanden
 • Geerlings & Benard: vasthoudende begeleiding, zelfredzaamheid realiseren door samen te werken met alle betrokkenen
 • Id Plein Netwerk B.V.: verbeteren sollicitatievaardigheden, uitbreiden netwerk en passend werk vinden
 • Stichting Heliomare: voor gemotiveerde en maatschappelijk betrokken kandidaten die weten wat belastbaarheid is
 • Stichting Jobstap: werkfit een ondersteuning bij de zoektocht naar een werkgever. Geschikt voor kandidaten die maximaal 6 maanden niet gewerkt hebben
 • Stichting Sparkle in Style: kennis door praktijkervaring, rollenspellen en examens. Gespecialiseerd in fashion: kapper, visagie of nagelstyling 
 • USG Restart B.V.: snelle plaatsing, presentatie-ontwikkeling en zoeken op basis van wensen kandidaat. 3 maanden begeleiding tijdens nazorg
 • Vier L B.V.: sollicitatiebegeleiding, netwerk inzetten en benutten. Ook voor anderstaligen
 • Voorzet Begeleiding B.V. starten als ondernemer of plaatsing voor minimaal 12 uur per week bij een werkgever, gespecialiseerd in autisme
 • W2suc6: interesses en talenten ontdekken, samenwerken
 • Werken Sterkt: werkervaring opdoen, vaardigheden leren en begeleiding naar betaald werk. Traject van 8 t/ 24 uur of 24 t/m 36 uur
 • Werkspirit B.V.: klaarstomen voor werk door verbetering vaardigheden, niveau, sollicitatievaardigheden en zelfredzaamheid. Begeleiding van 5 of 8 maanden
 • Zoeqq Detachering B.V.: passend werk door training, jobmatching en begeleiding tijdens de sollicitatieprocedure gedurende 3 of 9 maanden

Jobcoaching

Wat is het?

Begeleiding op de werkvloer met het behoud van de arbeidsovereenkomst als einddoel. Deelnemer stroomt duurzaam uit, uit de uitkering.

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving: 

 • 360° VoorWerk B.V.: ondersteuning bij vaardigheden die kandidaat mist 
 • Calder Werkt B.V.: aanleren vaardigheden met hulp van jobcoach
 • Emmelle Training, Coaching & Loopbaanbegeleiding
 • FourstaR B.V.: ondersteuning en jobcoaching, gespecialiseerd in kandidaten met functionele beperking
 • Id Plein Netwerk B.V.: begeleiding op de werkplek voor behoud betaald werk. Kijken naar behoeften, belemmeringen weghalen en jobcoaching 
 • Stichting Heliomare: gespecialiseerd in kandidaten met lichamelijke of psychische klachten
 • Stichting Jobstap: betrokkenheid van werkbegeleiders, managers en collega’s. Meekijken en praktisch advies voor een duurzame werkplek
 • USG Restart B.V.: zelfstandig werken, integratie in het team en ondersteuning bij een kennismaken
 • Vier L B.V.: begeleiding op en rond werkplek, afgestemd op deelnemer. Trajecten op verschillende begeleidingsniveaus of voor anderstaligen
 • Voorzet Begeleiding B.V.: beperkingen compenseren. Gericht op zelfstandig werken, gespecialiseerd in autisme 
 • Werken Sterkt: begeleiding voor deelnemer en advisering voor werkgever. Een duurzame betaalde werkplek
 • Werkspirit B.V.: begeleiding werknemer en werkgever met als doel: voorkoming uitval, balans en zelfstandig werken. Ook in begrijpelijke taal of moedertaal voor anderstaligen
 • Yodit Berhe: integratie en participatie. Gespecialiseerd in kandidaten van Eritrese afkomst
 • Zoeqq Detachering B.V.: begeleiding, optimaliseren prestaties en zelfstandig werken. Gespecialiseerd in medewerkers met arbeidsbeperking

Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Wat is het?

Advies en begeleiding voor het financieel gezond maken van een onderneming of het bedrijf op een verantwoorde wijze te beëindigen. 

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving:

 • Alvamars MKB Consult: quickscan, onderzoek en begeleiding voor verschillende doelgroepen: startende, gevestigde of beëindigde ondernemer
 • FBA-Adviesgroep: onderzoek levensvatbaarheid, schuldsanering en IOAZ
 • IMK Intermediair B.V.: verschillende trajecten mogelijk. Denk hierbij aan begeleiding, ondernemingsplan maken, ontwikkelen vaardigheden en toetsen levensvatbaarheid en IOAZ
 • J&C Advies Ondernemersadvies.nl: begeleiding en onderzoek voor verschillende fases. Denk aan: ondernemingsplan, motivatie en levensvatbaarheid
 • Onderneem Consultancy: verschillende trajecten mogelijk. Denk aan: ondernemersvaardigheden verbeteren, ontwikkeling, IOAZ en budgetteren
 • Zoeqq detachering: financiële bijstand in tijden van nood, ondersteuning levensonderhoud en heroriëntatie op arbeidsmarkt

Assessments

Wat is het?

Gesprek of test waaruit blijkt wat de capaciteiten zijn van een deelnemer op het gebied van werk of scholing. 

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving:

 • NOA B.V.: voor uitkeringsgerechtigden en statushouders met hierbij een rapportage en training voor consulenten
 • Stichting Heliomare: voor kandidaten waarbij niet duidelijk is wanneer zij weer kunnen werken of leren. Laat zien welke activiteiten geschikt zijn
 • USG Restart B.V.: inzicht krijgen in werknemersvaardigheid, termijn van werk en werkrichting

Scholing

Wat is het?

Het volgen van scholing wanneer er extra vaardigheden nodig zijn om een beroep te kunnen uitvoeren. Het doel is om een erkend certificaat of diploma te behalen waarmee de baankansen worden vergroot.

Aanbieders

Hieronder de organisaties die een traject aanbieden, met hierachter een korte omschrijving:

ZPITS B.V.: veiligheidstraining met hoog slagingspercentage. Ook in andere talen als Arabisch of Oekraïns mogelijk.