Regeling maatschappelijke participatie

Woont u in Voorschoten of Wassenaar en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Ontvangt u een uitkering, dan kunt u deze vergoeding online aanvragen via de Flitsbalie. Ontvangt u geen uitkering? Dan kunt u bellen om uw aanvraag te regelen.
Of bel 14 070

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven in Voorschoten of Wassenaar. Als u ook voor uw kind aanvraagt dan moet hij of zij ook ingeschreven staan in Voorschoten of Wassenaar
  • Uw inkomen is maximaal 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • Zorg ervoor dat u de bewijsstukken van de kosten die u maakt, bewaart. U kunt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd worden

Vergoedingen

Voorschoten

  • Volwassene: maximaal € 141 per jaar
  • Kind tot 18 jaar: maximaal € 216 per jaar

Wassenaar

  • maximaal € 205 per persoon per jaar