Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Regeling maatschappelijke participatie

Woont u in Voorschoten of Wassenaar en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan kunt u deze vergoeding digitaal aanvragen via sociaal.lv.nl. Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dan kunt u bellen om uw aanvraag te regelen.

Voorwaarden

  • Nadat u de regeling heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 8 weken onze reactie 
  • U staat ingeschreven in Voorschoten of Wassenaar. Als u ook voor uw kind aanvraagt dan moet hij of zij ook ingeschreven staan in Voorschoten of Wassenaar
  • Uw inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • Zorg ervoor dat u de bewijsstukken van de kosten die u maakt, bewaart. U kunt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd worden

Vergoedingen

Let op: bij maximaal inkomen van 110% krijgt u 100% van het bedrag. Bij maximaal inkomen tussen de 110% en 130% krijgt u 50% van het bedrag als u een inwonend kind tot en met 17 jaar heeft. 

Voorschoten

  • Volwassene: € 141 per jaar
  • Kind tot 18 jaar: € 216 per jaar

Wassenaar

  • Maximaal € 205 per persoon per jaar