Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Rekenkamercommissie

De onafhankelijke rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Als inwoner kunt u ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen.

Taken

De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. Ze ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak en bestaat uit externe leden. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De conclusies uit het onderzoek en de voorstellen voor verbeteringen presenteert de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad. Daarna neemt de raad hierover een besluit.

Voorstel voor onderzoek doen

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. U kunt ook een voorstel voor een onderwerp indienen. Lees meer op de website rekenkamercommissie: aanmelden onderzoeksonderwerpexterne-link-icoon.

Jaarplannen en jaarverslagen

In het jaarplan staan de activiteiten en onderzoeksonderwerpen voor dat jaar. Aan het einde van het jaar maakt de rekenkamercommissie een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed. U vindt de documenten op de website rekenkamercommissie: Jaarstukkenexterne-link-icoon.