Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Samenstelling college

De gemeente wordt bestuurd door een coalitie van VVD, GBLV/Gemeentebelangen en D66.

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders en is als algemeen directeur verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.