Schakenbosch

Ontwikkelaar Schakenbosch B.V. heeft een initiatief ingediend voor woningbouw bij Schakenbosch. De gemeente werkt daar graag aan mee omdat de ontwikkelaar een plan heeft voor woningbouw met aandacht voor het groene karakter en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Er is in oktober 2016 een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend en er wordt inmiddels gewerkt aan een ruimtelijk kader. Daarin staat op hoofdlijnen hoeveel en waar er gebouwd mag worden, hoe de toegangswegen geregeld worden en waar het groen komt. Het plan voor woningbouw moet in lijn zijn met dit ruimtelijk kader.​

Wat u moet weten

  • Om woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure hiervoor zetten we in gang wanneer er overeenstemming is over het plan
  • De ontwikkelaar wil een plan maken dat aansluit op de bijzondere omgeving en de geschiedenis van het gebied. Het bijzondere en open karakter van het gebied blijft zo behouden en waardevolle en oude gebouwen worden waar mogelijk hergebruikt
  • De JGZ- en GGZ-inrichtingen die op het terrein staan, blijven daar

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Documenten

Tijdlijn

  • 29 augustus 2017: concept-ruimtelijk kader gepresenteerd bij de OpenRaadhuisAvond
  • 20 april 2017: informatieavond inzien concept-ruimtelijk kader. De reacties van die avond zijn uitgewerkt en betrokken bij de besluitvorming
  • November 2016: inloopavond waar de beoogde ontwikkeling is aangekondigd