Schakenbosch

Op het terrein van Schakenbosch kunnen maximaal nieuwe 325 woningen gebouwd worden volgens het ruimtelijk kader. De projectontwikkelaar Meyer Bergman Erfgoedontwikkeling heeft een plan ontwikkeld met aandacht voor het groene karakter en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het bijzondere en open karakter van het gebied blijft behouden en karakteristieke, oude gebouwen worden waar mogelijk hergebruikt. Het plan bevat 10% woningen in het goedkope en middeldure segment.

Wat u moet weten

 • Om woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 juli 2020 niet ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan en zienswijzenota. Een geamendeerd besluit is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad
 • De ontwikkelaar wil naast woningen ook een zorgcentrum realiseren. Hij overlegt met diverse partijen over de invulling van het centrum. Onderdeel hiervan is een verpleeghuis met 48 plaatsen
 • Als locatie voor het gezondheidscentrum wordt gedacht aan de voormalige 'Hulp en Heilkerk'. De ontwikkelaar kijkt of in de kerk een horecavoorziening en multifunctionele ruimte gerealiseerd kunnen worden
 • Er is een particulier initiatief voor een leerwerkbedrijf ingediend. Daar kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kunnen krijgen. De ontwikkelaar heeft de initiatiefnemers een tijdelijke ruimte gegeven op Schakenbosch
 • Gemeente en ontwikkelaar maken samen een plan voor het inrichten van de openbare ruimte op Schakenbosch (het inrichtingsplan). In dit plan regelen we het beheer van onder andere de wegen, paden, sloten, vijvers en bomen en het andere groen en de openbare toegankelijkheid van het gebied
 • Een klankbordgroep heeft meegepraat tijdens het opstellen van het bestemmingsplan en praat mee bij het verder ontwikkelen van het plan
 • De JGZ-Schakenbosch en GGZ-instelling Rivierduinen liggen buiten het projectgebied

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Leidschendam. Of bekijk de website van Landgoed Voorlei: www.voorlei.nl. Daar leest u het laatste nieuws over project Schakenbosch.

Documenten

Tijdlijn

 • 7 juli 2020: geen besluit gemeenteraad over vaststelling bestemmingsplan en zienswijzenota; geamendeerd besluit Schakenbosch
 • 17 maart 2020: instemming college van burgemeester en wethouders met bestemmingsplan en zienswijzenota
 • 28 november 2019: inloopbijeenkomst inzage wijziging bestemmingsplan
 • 15 november 2019: ontwerpbestemmingsplan ter inzage
 • Oktober 2019: anterieure overeenkomst overeengekomen en vastgesteld in college. Deze overeenkomst regelt onder welke voorwaarden de gemeente meewerkt aan het wijzigen van het bestemmingsplan zoals het verhalen van kosten en andere privaatrechtelijke bepalingen
 • 12 december 2017: het ruimtelijk kader Schakenbosch is door de gemeenteraad vastgesteld. In de vergadering is een motie aangenomen om medewerking te verlenen aan een zorginitiatief en het verkennen van de mogelijkheid van een leerwerkbedrijf in Schakenbosch
 • 10 oktober 2017: concept-ruimtelijk kader besproken in commissie Openbaar Gebied
 • 29 augustus 2017: concept-ruimtelijk kader gepresenteerd bij de OpenRaadhuisAvond
 • 20 april 2017: informatieavond inzien concept-ruimtelijk kader. De reacties van die avond zijn uitgewerkt en betrokken bij de besluitvorming
 • November 2016: inloopavond waar de beoogde ontwikkeling is aangekondigd
 • 2015: Schakenbosch verkocht aan Schakenbosch BV, een onderneming van Meyer Bergman Erfgoed Ontwikkeling BV en Kondor Wessels Projecten BV met als doel nieuw landgoed te ontwikkelen: Landgoed Voorlei