Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Sociaal kompas

Samen met diversen partners, verenigingen en organisaties heeft de gemeente het Sociaal Kompas 2017-2020 ontwikkeld. Hierin staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is. In 2021 is het Sociaal Kompas aangescherpt en concreter en praktisch toepasbaar gemaakt voor beleid en uitvoering.

Samen met inwoners en allerlei partners wil de gemeente bereiken dat inwoners:

  • het lukt om alledaagse taken zelf te doen
  • weten waar zij hulp kunnen vragen als het even niet lukt
  • het gevoel hebben de baas te zijn over hun eigen leven

Dit gaat de gemeente onder andere doen door:

  • inwoners te helpen die dit het hardst nodig hebben
  • inwoners te ondersteunen om zoveel mogelijk op eigen benen te staan
  • inwoners sneller ondersteuning te bieden zodat problemen niet groter worden
  • de samenwerking met onze partners verder te versterken
  • te kijken hoe ondersteuning kan worden gecombineerd zodat inwoners met minder verschillende hulpverleners te maken krijgen