Sociaal Kompas

Samen met allerlei partners, verenigingen en organisaties heeft de gemeente het Sociaal Kompas 2017-2020 ontwikkeld. In het Sociaal Kompas staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

De gemeente gaat niet alles dichtregelen. Het Sociaal Kompas biedt juist ruimte voor initiatieven en ruimte voor maatwerk aan inwoners. Wel geeft het een heldere richting voor beleid en uitvoering, met oog voor de onderlinge samenhang. Zodat ontwikkelingen en initiatieven elkaar kunnen versterken.

Het Sociaal Kompas geeft overzicht en maakt transparant wat wordt gedaan om maatschappelijke doelen voor inwoners te bereiken.