Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Spreekrecht en inspraak

In diverse vergaderingen van raad en commissie kunt u inspreken over onderwerpen op de agenda.

Wat u moet weten

U kunt niet inspreken over:

 • Besluiten waartegen bezwaar of beroep kan of kon worden ingediend
 • Personen (benoemingen, voordrachten en dergelijke)
 • Gedingen van ambtenaren of bestuurders waarover een klacht kan of kon worden ingediend

Heeft u een initiatief voor uw wijk? Meld dit dan aan via een burgerinitiatief

Inspreken

 • Tijdens de Beeldvorming inwoners gaat u in gesprek met raads- en commissieleden. Hier kunt u onderwerpen aandragen voor de gemeenteraad. U heeft een initiërende en actieve rol. De onderwerpen en de vorm waarin dit gebeurt zijn vrij
 • Tijdens de Beeldvorming raad/college bespreekt men onderwerpen aangedragen door het college of de gemeenteraad. Als inwoner kunt u deze beeldvormingen bezoeken en vragen stellen
 • Tijdens commissievergaderingen van de raadscommissies Samenleving en Omgeving mag u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van de vergadering. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Daarna hebben de leden van de commissie de gelegenheid om vragen aan u te stellen

Aanmelden

 • Voor het inspreken tijdens de commissievergadering kunt u aanmelden tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering
 • Voor het onderdeel Beeldvorming kunt u aanmelden tot uiterlijk 3 weken voor de vergadering
 • Gebruik hiervoor het e-mailadres of telefoonnummer
 • Bekijk het vergaderschema en de vergaderstukken op de website Bestuurlijke informatie

Brief sturen

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

 • U krijgt binnen 2 weken schriftelijk bericht over hoe uw brief in behandeling wordt genomen
 • De gemeenteraad behandelt brieven in hun vergadering bij het agendapunt 'ingekomen stukken'. Daardoor is uw brief automatisch openbaar. Wilt u dit niet, vermeld dit dan in de brief