Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Studietoeslag

Studeert u en heeft u een ziekte of beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen.

Wat u moet weten

Voor wie

 • U staat ingeschreven als inwoner van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • U heeft geen recht op een Wajong uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren)

Bedragen per maand

Uw netto toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en we houden rekening met een eventuele stagevergoeding.

Bedragen vanaf 1 januari 2024

 • U bent 21 jaar of ouder, dan is uw netto studietoeslag € 352,80
 • U bent 20 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 282,23
 • U bent 19 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 211,67
 • U bent 18 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 176,40
 • U bent 17 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 139,35
 • U bent 16 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 121,71
 • U bent 15 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 105,84
 • Vrijlating stagevergoeding: € 211,67 (als je een studietoeslag en stagevergoeding ontvangt, wordt de stagevergoeding tot € 211,67 niet gekort. De stage moet dan wel onderdeel zijn van de studie)