Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie voor collectieve woningaanpassing

Voor (sociale) verhuurders en Vereniging van Eigenaars (VvE's) is er een subsidie regeling voor de toegankelijkheid van wooncomplexen. Dien uw aanvraag in en wacht tot u de goedkeuring heeft voordat u met de werkzaamheden begint. Vraag de subsidie digitaal aan via het subsidieportaal.

Wat u moet weten

 • Subsidie is bedoeld voor collectieve (bouwkundige) aanpassingen om de toegankelijkheid van het wooncomplex als geheel te verbeteren zoals:
  • Aanbrengen elektrische deuropeners
  • Plaatsen lift
  • Verwijderen drempels
  • Ophogen galerijen/nivelleren niveauverschillen
  • Aanbrengen extra trapleuning portiekwoningen
  • Gezamenlijke stalling voor scootmobiels (buitenstalling met een slot of binnenstalling met brandveiligheidsmaatregelen)
  • Een andere aanpassing, goed te keuren door college van burgemeester en wethouders
 • Voor 2024 is er een bedrag van €250.000 beschikbaar. Als dit bedrag bereikt is, wordt uw aanvraag het jaar daarop behandeld

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt 50% van de kosten:

 • VvE: maximaal €25.000 per jaar
 • Sociale verhuurder: maximaal €250.000 per jaar

Voorwaarden

 • Het wooncomplex staat in deze gemeente
 • De woningaanpassing is nog niet gestart op het moment van de indiening van de subsidieaanvraag
 • Aanpassingen moeten binnen 12 maanden na de subsidieverlening zijn uitgevoerd

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u de volgende bijlagen toevoegen:

 • Werkomschrijving of plan van aanpak
 • Gespecificeerde begroting van de kosten
 • Naam van de aannemer

Na uw aanvraag

 • Binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beslissen wij of u subsidie krijgt. We kunnen die beslissingsperiode eenmalig verlengen met 4 weken
 • Wij stellen het definitieve subsidiebedrag vast. U krijgt dit bedrag binnen 4 weken uitbetaald
 • Nadat de subsidieaanvraag is verleend, kunt u beginnen met de werkzaamheden
 • Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit via een digitale gereedmeldingexterne-link-icoon. Iemand van de gemeente kan bij u langs komen om het uitgevoerde werk te controleren
 • U stuurt ons de factuur van de werkzaamheden en een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een bankafschrift) via het vaststellingsformulier

Document