Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidieregister

Het is belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is welke maatschappelijke subsidies worden verstrekt en voor welke activiteiten.

Wat u moet weten

Het register van het afgelopen jaar bevat alle subsidies die zijn verleend. In het voorlopig subsidieregister staan nu alleen de jaarlijkse subsidies. Aan het eind van het jaar wordt deze lijst aangevuld met de eenmalige subsidies. Omdat op het moment van publiceren nog niet alle subsidies zijn vastgesteld wordt in het register uitsluitend de voorlopig toegekende subsidie en dus niet het definitieve subsidiebedrag vermeld.

Het subsidieregister bevat de volgende gegevens:

  • Naam van de regeling
  • Programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft
  • Naam van de subsidieontvanger
  • Gesubsidieerde activiteit
  • Verleende subsidiebedrag
  • Doelstelling uit het sociaal kompas of de beleidsdoelstelling waarop de activiteit betrekking heeft