Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Tegemoetkoming kosten peuteropvang

Gaat uw kind naar de peuteropvang, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten. U krijgt deze toeslag van de Rijksoverheid (als u allebei werkt). Vraag de toeslag aan bij de Belastingdienst. Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Belastingdienst, dan kunt een toeslag van de gemeente krijgen. Die vraagt u aan via uw opvangorganisatie.

Wat u moet weten

  • U krijgt alleen kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid als u en uw toeslagpartner (meestal degene met wie u samenwoont of getrouwd bent) allebei werken. Of u volgt een traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus
  • Heeft u geen recht op toeslag van de Rijksoverheid, dan krijgt u voor maximaal 240 uur per jaar toeslag peuteropvang van de gemeente. Uw opvangorganisatie informeert u hierover
  • Let op: de gemeentelijke toeslag krijgt u niet op uw bankrekening. Wij betalen deze toeslag uit aan uw opvangorganisatie waardoor u een lager uurtarief betaalt
  • Heeft uw kind een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)? Dan heeft u naast de toeslag van de Rijksoverheid of de gemeente, ook recht op 240 uur gratis peuteropvang per jaar bij een organisatie kinderopvang die VVE aanbiedt. Dit regelt u via uw opvangorganisatie
  • Hoeveel toeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen. U betaalt altijd een deel van de kosten van de peuteropvang zelf