Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Uitkering oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze (IOAW)

Als u na uw 50e werkloos bent geworden en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent of uw WW-uitkering is afgelopen, dan kunt u in aanmerking komen voor een inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze (IOAW). De uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U vraagt IOAW aan via de website werk.nl.

Wat u moet weten

 • Wat telt mee: inkomsten uit arbeid, inkomsten uit pensioen-, VUT-, WAO en 55+ uitkeringen. Let op: als u een partner heeft, dan tellen de inkomsten van uw partner ook mee
 • Wat telt niet mee: ontslagvergoeding (stamrecht) waarbij u de keuze had om deze direct uit te laten keren of bij een verzekeringsmaatschappij te beleggen, alimentatie, heffingskortingen, kinderbijslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag
 • Wij kijken niet naar eigen vermogen: spaargeld, koophuis, auto en andere spullen van waarde
 • Als u getrouwd bent of samenwoont, komt u samen naar de afspraak. Ook als 1 van beiden werkt. Bent u allebei werkloos? Dan schrijft u zich allebei in voor werk
 • Bent u alleenstaand en deelt u een woning met een volwassen persoon (geen partner), dan krijgt u misschien een lagere uitkering
 • Als u een IOAW-uitkering ontvangt, dan moet u meedoen aan activiteiten om werk te vinden. Werkt u niet actief mee, dan kan uw uitkering worden verlaagd

Voorwaarden

In 1 van de volgende situaties kunt u beroep doen op deze regeling:

 • U bent na uw 50e werkloos geworden en kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering
 • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering (loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en deze uitkering is beëindigd, omdat u ondertussen minder dan 35% arbeidsongeschikt bent

Overige voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in Leidschendam-Voorburg, Wassenaar of Voorschoten
 • U bent geboren voor 1 januari 1965, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd
 • U heeft onvoldoende inkomen. Als u een partner heeft, telt het inkomen van uw partner mee 

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een uitkering of heeft u een andere vraag neem dan contact op met de gemeente. Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon of bel 14 070