Uittreksel basisregistratie personen

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Leidschendam-Voorburg woont? Vraag dan een uittreksel aan uit de basisregistratie personen (BRP). Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten, zoals uw nationaliteit. U krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Wat u moet weten

  • U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen. Dit is opgesteld in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Turks
  • Uittreksel nodig voor uw minderjarige kind (dat op uw adres woont)? Vraag aan met uw DigiD. U kunt in het formulier aangeven dat het uw minderjarige kind betreft
  • Uittreksel nodig om te reizen met uw minderjarige kind? Bel 14 070
  • Bent u uitgeschreven naar een adres in het buitenland en wilt u een bewijs van vertrek of uitschrijving opvragen? Dat kan niet meer via de gemeente. Uw gegevens zijn verplaatst naar het landelijk Register van Niet-Ingezetenen (RNI). Een uittreksel uit dat register vraagt u op bij het RNI-loket: registratie niet-ingezetenen
  • Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, partnerschap of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan

Aanvragen als professional

Heeft u een uittreksel nodig voor uw werk, bijvoorbeeld als advocaat of notaris? Dan kunt u dit eenvoudig en snel digitaal aanvragen.

Kosten

  • Digitaal aangevraagd: € 11,10
  • Aan de balie aangevraagd (op afspraak): € 15,30