Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Vaartuig afmeren en waterrecreatie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg kunt u aanmeren of een tijdelijke ligplaats innemen op passantenligplaatsen voor maximaal 3x 24 uur. Dit is aangegeven met borden. De gemeente geeft geen nieuwe, vaste ligplaatsen uit. Voor woonboten zijn een aantal plaatsen gereserveerd. Deze zijn allemaal uitgegeven.

Ligplaatsen voor passanten

Bestaande ligplaatsen in de gemeentelijke havens:

  • Haven gelegen in de wijk Klein Plaspoelpolder. Globaal begrensd door de Vliet, de Plaspoelkade en de Zandsloot, ook wel genoemd 'Haven Klein Plaspoelpolder'
  • Haven gelegen in de wijk de Rietvink. Globaal begrensd door de Vliet, Laurentiusweer en de Wickelaan, ook wel genoemd de 'Rietvinkhaven'
  • Haven gelegen in de wijk Voorburg Oud. Globaal begrensd door de Vliet en de oude haven, ook wel genoemd 'de Oude Haven'
  • Insteekhaven (of voormalige spoorhaven) gelegen in de wijk Voorburg Oud. Globaal begrensd door de Vliet en het parkeerterrein direct gelegen aan de westzijde van het NS-station Leidschendam-Voorburg, ook wel genoemd 'de Insteekhaven'. Er worden géén nieuwe recreatieve ligplaatsen beschikbaar gesteld
  • Aanlegplaatsen of aanlegstrook, gelegen in de wijk De Rietvink, langs de Vliet in Park Rozenrust, ook wel genaamd 'Passantenplaatsen Park Rozenrust'

Ligplaatsen Vlietland

Ligplaatsen Starrevaart

Het Hoogheemraadschap is de eigenaar van het water en geeft vergunningen af voor het innemen van een ligplaats. De gemeente verhuurt de oever langs de Starrevaart aan de eigenaar van het Restaurant Puuur. Restaurant Puuur heeft Langezaal Makelaars ingehuurd om de ligplaatsen te verhuren. Voor meer informatie over de ligplaatsen kan men contact opnemen met mevrouw van Putten van Langezaal Makelaars: (070) 358 11 01.