Vergadering en vergaderstukken

In de raadsperiode 2018-2022 vergadert de gemeenteraad volgens een nieuw vergadermodel, het Raadsforum. Hierbij komen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming aan de orde. De gemeenteraad vergadert iedere dinsdagavond van 19.00 tot 23.00 uur in Huize Swaensteijn in Voorburg. Het vergaderschema en de -stukken van de gemeenteraad staan in het Bestuursinformatiesysteem (BIS)

Bekijk vergaderschema en -stukken

Onderdelen Raadsforum

  • Beeldvorming: raadsleden worden geïnformeerd over diverse onderwerpen door bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, organisaties of inwoners
  • Oordeelsvorming: raadsleden en fracties gaan met elkaar het het college in debat over onderwerpen op de agenda
  • Besluitvorming: eens in de 2 weken is er een voltallige vergadering waarbij de raad uiteindelijk beslist

Zie ook