Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Vergunning grafbedekking

Wilt u grafbedekking op een graf of urnenkelder aanbrengen? Zoals een gedenkteken of -steen of beplanting? Of wilt u een sierurn plaatsen in een nis of op de urnenheuvel? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze voor u aan. Maar u kunt dit ook zelf doen.

Aanvraagformulier

Wat u moet weten

  • Beplanting op een particulier graf mag niet hoger worden dan 50 cm en niet buiten de grenzen van het graf komen
  • Plaatst u iets op het graf zonder dat u een vergunning heeft, dan kan de beheerder van de begraafplaats dit verwijderen
  • Bij een algemeen graf mag u alleen tijdelijke beplanting plaatsen, lager dan 20 cm. Een keer per jaar wordt de beplanting bij het schoffelen verwijderd. De beplanting mag geen overlast veroorzaken voor de omliggende graven
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking
  • Het volledige overzicht van voorwaarden kunt u opvragen bij de begraafplaatsbeheerder: telefoon (070) 300 8822 of mail begraafplaatsen@lv.nl

Kosten

De vergunningskosten grafbedekking hangen af van het soort graf en de locatie:

  • Algemeen graf: € 92
  • Particulier graf op Oosterbegraafplaats en Noorthey: € 241
  • Particulier graf op Parkweg: € 314
  • Urnenheuvel en urnenkelder: € 104