Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u naar of binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg? Dan moet u dat uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aan ons doorgeven.

Verhuist u van Leidschendam-Voorburg naar een andere gemeente? Doe dan aangifte in uw nieuwe woongemeente. Uw nieuwe gemeente zorgt dat u hier uitgeschreven wordt.

Wat u moet weten

  • U kunt alleen namens uw partner melding doen van zijn of haar verhuizing als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft. Zo niet, dan moet uw partner zelf aangifte van verhuizing doen
  • U kunt namens uw minderjarige kind(eren) melding doen van zijn of haar verhuizing. Het is voldoende als 1 van de ouders deze aangifte doet

Schriftelijk melden

Heeft u geen DigiD, dan kunt u uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven.

  • Print het Formulier Verhuisaangifte en vul het in
  • Stuur het formulier met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar: 

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Formulier Verhuisaangifte (PDF, 69.77 KB)

 

Inwonen of samenwonen

Verhuist u naar een adres waar al iemand woont? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de huidige bewoner. Hij of zij kan dat online regelen via DigiD of het formulier invullen, printen, ondertekenen en opsturen.