Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef dit door via de landelijke website verlorenofgevonden.nl.

Verloren voorwerpen

Kijk regelmatig op www.verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon of uw voorwerp door iemand is gevonden.

  • Bij beroving of diefstal moet u altijd aangifte doen bij de politie. Voor een aantal zaken kan dit direct via www.politie.nlexterne-link-icoon
  • Bent u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument kwijt, maak dan een afspraak bij de gemeente voor het aanvragen van een nieuw document. U vult tijdens de afspraak de vermissingsverklaring in
  • Is uw eigendom gevonden, dan kunt u het ophalen bij de gemeente of de vinder. Neem een foto of een aankoopbewijs van het voorwerp mee. Zo weten we zeker dat u de eigenaar bent. Neem ook uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee
  • Bent u uw sleutels verloren, neem dan contact op via telefoon 14 070 of kom langs in het Servicecentrum. Sleutels registreren wij niet op de website met gevonden voorwerpen, omdat ze moeilijk te omschrijven zijn
  • Bent u uw fiets kwijt? Meld het bij Verlorenofgevonden.nl en doe aangifte bij de politieexterne-link-icoon. Als een teruggevonden fiets wordt geïdentificeerd als uw fiets, dan krijgt u bericht

Gevonden voorwerpen

  • Als u een voorwerp heeft gevonden, geeft u het af bij de gemeente of bewaart het zelf en meldt het op www.verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon
  • Identiteitskaart, paspoort,rijbewijs en verblijfsdocument geeft u altijd bij de gemeente af
  • Vindt u een voorwerp in een sporthal, school of kantoor etc., meld dit dan bij de bewoner, gebruiker of beheerder van de ruimte
  • Voor gevonden fiets maakt u een Melding openbare ruimte. De gemeente zal de fiets stickeren en na verloop van tijd afvoeren. U mag de fiets niet zelf bewaren of houden
  • Bewaart u het gevonden voorwerp zelf, dan moet u ervoor zorgen dat het in dezelfde staat blijft waarin u het heeft gevonden. U moet het voorwerp 1 jaar bewaren. Meldt de eigenaar zich niet binnen 1 jaar, dan mag u het voorwerp houden. Voor meer informatie over vindersloon, kijk op www.verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon