Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Voorrang op een huurwoning

Heeft u vanwege een noodsituatie dringend een huurwoning nodig? Dan heeft u misschien recht op een voorrangsverklaring. Hiermee heeft u 3 maanden voorrang als u reageert op het woningaanbod van Woonnet Haaglanden. Er moet dan sprake zijn van een levensbedreigende of -ontwrichtende woonsituatie. De gemeente bepaalt of dat in uw geval zo is. Vul eerst het contactformulier in of bel om uw situatie uit te leggen.

Wat u moet weten

 • Lees vooraf of u voldoet aan de voorwaarden
 • Bel dan de consulent van de voorrangsverklaringen om uw situatie toe te lichten. Samen bekijkt u of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan krijgt u per post een aanvraagformulier. Lever dat ingevuld en ondertekend in bij de gemeente. U betaalt direct voor uw aanvraag
 • U krijgt binnen 4 weken een oproep voor een intakegesprek met de gemeente. Van dit gesprek wordt een rapport opgesteld
 • De Toetsingscommissie adviseert ons op basis van dat rapport of u wel of niet de voorrangsverklaring ontvangt
 • Wij sturen u een brief met het besluit (de beschikking)
 • De hele procedure (van aanvraag tot besluit) duurt 8 tot 10 weken
 • Met de voorrangsverklaring gaat u zelf reageren op het woningaanbod in de hele regio. U kunt de voorrangsverklaring niet gebruiken voor een eengezinswoning

Belangrijke links

Voorwaarden en weigering

De voorwaarden voor toewijzing en gronden voor afwijzing zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordeningexterne-link-icoon en bijbehorende beleidsregelexterne-link-icoon. De belangrijkste zijn:

Voorwaarden

 • U woont minimaal 2 jaar in de regio Haaglanden. Let op: u vraagt de voorrangsverklaring aan bij de gemeente waar u op dit moment ingeschreven staat
 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw huishouden bestaat uit meerdere mensen
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden en u heeft minstens 3 maanden actief (minimaal 2 maal per week) en aantoonbaar gereageerd op woningen in de hele regio Haaglanden
 • De problemen zijn aantoonbaar buiten uw toedoen ontstaan en u kunt ze niet op een andere manier oplossen
 • Bent u mantelzorger voor iemand in onze gemeente? In die situatie gelden andere voorwaarden. Bel de gemeente om uw situatie te bespreken
 • Heeft u al eerder een voorrangsverklaring ingediend? Pas 2 jaar na het eerdere besluit kunt u opnieuw een aanvraag indienen

Redenen om te weigeren

Uw aanvraag wordt afgewezen als 1 van de volgende situaties van toepassing is:

 • Slecht onderhouden woning (zoals vocht, tocht, schimmel enzovoort)
 • (Geluids)overlast of ruzie met buren
 • Woning is te klein, te groot of te duur
 • Medische klachten waardoor u uw woning of tuin niet kunt onderhouden
 • Verhuizing vanwege werk
 • U bent inwonend, woont in onzelfstandige woonruimte, met tijdelijke huurovereenkomst of in onderhuur
 • Gezinsuitbreiding (bijvoorbeeld door zwangerschap)
 • Scheiding of verbroken relatie (ook niet in kader van co-ouderschap of bezoekregeling). Voor hulp kijk bij Kenniscentrum Kind en Scheidingexterne-link-icoon
 • Vrijlating uit de gevangenis
 • U bent of wordt dakloos. Ga naar het Daklozenloket Den Haagexterne-link-icoon of benader (bij huurschuld) schuldhulpverlening
 • U kunt terecht bij noodopvang
 • U heeft psychische problemen als gevolg van 1 of meer van bovengenoemde omstandigheden

Kosten

Een voorrangsverklaring aanvragen kost € 78,30. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan krijgt u dit bedrag niet terug.

Vermijd extra kosten en dien zelf uw aanvraag in

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of de gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanvraag die via een tussenpartij worden ingediend komt uiteindelijk ook bij ons terecht. Deze wordt op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als andere aanvragen. Het levert dus geen tijdswinst op, maar zorgt wel voor extra kosten. Want u betaalt de tussenpartij en dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag. Wij adviseren om een aanvraag dus altijd zelf in te dienen bij de gemeente.