Voorrang op een huurwoning

Heeft u vanwege een noodsituatie dringend een huurwoning nodig? Dan heeft u misschien recht op een voorrangsverklaring. Hiermee heeft u voorrang als u reageert op het woningaanbod van Woonnet Haaglanden. Er moet dan sprake zijn van een levensbedreigende of -ontwrichtende woonsituatie. De gemeente bepaalt of dat in uw geval zo is. U kunt onze consulent bellen om uw situatie uit te leggen. Hij of zij bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan sturen wij u een aanvraagformulier.

Bel 14 070 en maak een afspraak

Wat u moet weten

  • U krijgt binnen 4 weken nadat u het aanvraagformulier heeft teruggestuurd een oproep voor een intakegesprek met de gemeente of een onafhankelijk medisch adviseur. Van dit gesprek wordt een rapport opgesteld
  • De gemeentelijke Toetsingscommissie Voorrangsverklaring adviseert ons op basis van dat rapport over of wij u de voorrangsverklaring wel of niet moeten toekennen
  • Wij sturen u een brief met het uiteindelijke besluit (de beschikking)
  • De gehele procedure (van aanvraag tot besluit) duurt 8 tot 10 weken Krijgt u de voorrangsverklaring? Dan kunt u 3 maanden met voorrang een woning zoeken. Eventueel kunt u deze periode verlengen. U moet dan 2 weken voordat de voorrangsverklaring verloopt, verlening aanvragen. Hiervoor kunt u bellen met 14 070

Voorwaarden

De voorwaarden bespreken we met u tijdens het intakegesprek. De belangrijkste zijn:

  • U woont minimaal 1 jaar in de regio Haaglanden of u bent gebonden aan de regio, bijvoorbeeld vanwege uw werk of de zorg voor iemand uit de regio. Let op: u vraagt de voorrangsverklaring aan bij de gemeente waar u op dit moment woont
  • U bent ouder dan 18 jaar U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw huishouden bestaat uit meerdere mensen
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden en u heeft minstens 3 maanden actief en aantoonbaar gereageerd op woningen in de hele regio Haaglanden

Kosten

Een voorrangsverklaring aanvragen kost € 61. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan krijgt u dit bedrag niet terug.