Voorrang op een huurwoning

Heeft u vanwege een noodsituatie dringend een huurwoning nodig? Dan heeft u misschien recht op een voorrangsverklaring. Hiermee heeft u 3 maanden voorrang als u reageert op het woningaanbod van Woonnet Haaglanden. Er moet dan sprake zijn van een levensbedreigende of -ontwrichtende woonsituatie. De gemeente bepaalt of dat in uw geval zo is. U kunt ons bellen om uw situatie uit te leggen. Wij bekijken of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan sturen wij u een aanvraagformulier.

Bel 14 070

Wat u moet weten

 • Nadat u het formulier terugstuurt krijgt u binnen 4 weken een oproep voor een intakegesprek met de gemeente en/of een onafhankelijk medisch adviseur. Van dit gesprek wordt een rapport opgesteld
 • De gemeentelijke Toetsingscommissie Voorrangsverklaring adviseert ons op basis van dat rapport of wij aan u wel of niet de voorrangsverklaring toekennen
 • Wij sturen u een brief met het besluit (de beschikking)
 • De hele procedure (van aanvraag tot besluit) duurt 8 tot 10 weken
 • Met de voorrangsverklaring gaat u zelf reageren op het woningaanbod in de hele regio. U kunt de voorrangsverklaring niet gebruiken voor een eengezinswoning
 • U kunt binnen 2 weken nadat de voorrangsverklaring is verlopen, verlenging aanvragen. Hiervoor kunt u bellen met 14 070

Voorwaarden

De voorwaarden bespreken we met u tijdens het intakegesprek. De belangrijkste zijn:

 • U woont minimaal 2 jaar in de regio Haaglanden of u bent gebonden aan de regio, bijvoorbeeld vanwege uw werk of de zorg voor iemand uit de regio. Let op: u vraagt de voorrangsverklaring aan bij de gemeente waar u op dit moment woont
 • U heeft de zorg voor iemand uit de regio. Let op: u vraagt de voorrangsverklaring aan bij de gemeente waar u zorg verleent
 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw huishouden bestaat uit meerdere mensen
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden en u heeft minstens 3 maanden actief en aantoonbaar gereageerd op woningen in de hele regio Haaglanden
 • De problemen zijn aantoonbaar buiten uw toedoen ontstaan en u kunt ze niet op een andere manier oplossen. U krijgt geen voorrangsverklaring bij gezinsuitbreiding, burenruzie, geluidsoverlast, problematische inwoonsituatie, tijdelijke huurcontract, verbreken van een relatie zonder minderjarige kinderen of bij een te kleine, te grote of slechte woning

Kosten

Een voorrangsverklaring aanvragen kost € 65,45. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan krijgt u dit bedrag niet terug.