Wethouder Astrid van Eekelen (VVD)

Portefeuille

Economie, Arbeidsparticipatie, Sport, Coördinatie sociaal domein en LHBTIQ+, 1e locoburgemeester

  • Economie (inclusief aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs en evenementen)
  • Werk, arbeidsparticipatie en re-integratie
  • Sport en sportaccommodaties
  • Coördinatie sociaal domein en LHBTQI+
  • Projecten Klein Plaspoelpolder, Bereikbaar Stompwijk en Laan van NOI

Nevenfunctie in de functie als wethouder

  • Plaatsvervangend lid bestuur Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Haaglanden
  • Lid bestuurscommissie MRDH economisch vestigingsklimaat

Nevenfunctie

  • Lid bestuur PAX - Stichting R.K. begraafplaatsen in Den Haag