Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wethouder Astrid van Eekelen (VVD)

Portefeuille

  • Economie (inclusief aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs en evenementen)
  • Werk, arbeidsparticipatie en re-integratie
  • Sport en sportaccommodaties
  • Coördinatie sociaal domein en LHBTQI+
  • Projecten Klein Plaspoelpolder, Bereikbaar Stompwijk en Laan van NOI
  • 1e locoburgemeester

Nevenfunctie in de functie als wethouder

  • Plaatsvervangend lid bestuur Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Haaglanden
  • Lid bestuurscommissie MRDH economisch vestigingsklimaat

Nevenfunctie

  • Lid bestuur PAX - Stichting R.K. begraafplaatsen in Den Haag

Terug naar Leden college