Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wethouder Bianca Bremer (GBLV)

Portefeuille

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Wonen
  • Erfgoed, monumenten en archeologie
  • Welzijn
  • Scouting en wijkverenigingen
  • Project Sterk voor Noord
  • 2e locoburgemeester

Nevenfunctie in de functie als wethouder

  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Veilig Thuis Haaglanden

Terug naar Leden college