Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Portefeuille

 • Bereikbaarheid en mobiliteit (inclusief Huygenstunnel)
 • Kinderopvang
 • Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting)
 • Jeugdhulp en jeugdzorg
 • Recreatie en toerisme
 • Innovatie (coördinatie)
 • 5e locoburgemeester

Nevenfuncties in de functie als wethouder

 • Lid algemeen bestuur Veilig Thuis Haaglanden
 • Lid algemeen bestuur H10 (Inkoop Jeugdhulp)
 • Lid bestuurscommissie MRDH Vervoersautoriteit
 • Lid presidium MRDH bestuurscommissie

Terug naar Leden college