Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Portefeuille

 • Duurzaamheid/Klimaat: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulair
 • Milieu en afval
 • Openbare ruimte, stadsbeheer, water, groen, buitengebied
 • Cultuur en kunst
 • Zorg, WMO
 • Burgerparticipatie, maatschappelijk verantwoord verenigen en inburgering
 • Projecten Vlietzone, Appelgaarde, Stationsplein
 • 3e locoburgemeester

Nevenfuncties in de functie als wethouder

 • Voorzitter Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE) Rotterdam Den Haag 
 • Voorzitter Gebiedstafel Duin Horst Weide
 • Lid opdrachtgeversoverleg Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
 • Lid algemeen bestuur GGD Haaglanden
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Nevenfuncties

 • Bestuurslid stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel (onbezoldigd)
 • Lid Natuurinclusief Nationaal Overleg (NINO) (onbezoldigd)
 • Adviseur sustainable & inclusive international development

Terug naar Leden college