Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Portefeuille

 • Duurzaamheid/klimaat
 • Milieu en afval
 • Openbare ruimte, water en groen
 • Wmo en zorg
 • Burgerparticipatie, maatschappelijk verantwoord verenigen en inburgering
 • Cultuur en kunst
 • Projecten Vlietzone en Appelgaarde
 • 3e locoburgemeester 

Nevenfunctie in de functie als wethouder

 • Opdrachtgeversoverleg Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
 • Lid algemeen bestuur GGD Haaglanden
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden

Nevenfunctie

 • Bestuurslid stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel (onbezoldigd)
 • Bestuurslid/secretaris stichting Landschapsfonds Holland Rijnland (onbezoldigd)

Terug naar Leden college