Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Portefeuille

  • Financiën (inclusief deelnemingen)
  • Grondzaken en vastgoed
  • Regionale samenwerking
  • Omgevingswet en omgevingsvisie
  • Inkomen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
  • 4e locoburgemeester

Nevenfunctie in de functie als wethouder

  • Lid bestuur Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
  • Voorzitter pijler financiën M50
  • Lid commissie Bestuur & Veiligheid VNG

Nevenfunctie

  • Begeleiding dagelijks bestuur Brabantse Delta

Terug naar Leden college