Wethouder Philip van Veller (VVD)

Profielfoto wethouder Philip van Veller

Portefeuille

  • Financiën (inclusief deelnemingen)
  • Grondzaken en vastgoed
  • Regionale samenwerking
  • Omgevingswet en omgevingsvisie
  • Inkomen, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
  • 4e locoburgemeester

Nevenfunctie in de functie als wethouder

  • Lid bestuur Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex