Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wijziging leidinggevende

Digitaal melden dat uw horecazaak een nieuwe leidinggevende of bedrijfsleider heeft.

Wet Bibob

Doel van de Wet “Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur” (Bibob) is voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten of witwassen mogelijk maakt

Toepassing wet

In het beleid staat in welke situaties de gemeente onderzoek doet. Bekijk Overheid.nl: beleidsregel Wet Bibob gemeente Leidschendam-Voorburg 2024externe-link-icoon

Formulier

Gemeente doet onderzoek via het digitale formulier Justis: Bibob vragenformulierexterne-link-icoon en stelt eventueel aanvullende vragen. U kunt het formulier mailen naar bibobloket@lv.nl of opsturen naar het postbusadres t.a.v. het Bibobloket

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Onderzoek

  • Als gevaar dreigt voor criminele activiteiten, weigert de gemeente een aanvraag. Ook kunnen wij een verleende vergunning of opdracht intrekken
  • Vanuit de Wet Bibob doet de gemeente onderzoek naar onder andere antecedenten, de financiering en de leidinggevenden
  • Ook kan de gemeente informatie opvragen bij o.a. de politie en de Belastingdienst
  • Als de verstrekte informatie onvoldoende duidelijkheid geeft, kan de gemeente ook advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij adviseren zo nodig de gemeente over het risico voor criminele activiteiten. Als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inschakelt, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Meer informatie vindt u op Justis: De screeningsautoriteitexterne-link-icoon