Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Wijziging melden bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan moet u een verandering in uw situatie op tijd doorgeven. Bijvoorbeeld als iemand bij u in huis komt wonen of juist weggaat, als u werkt, dure spullen krijgt of als u op vakantie gaat. Doe dit op tijd, anders riskeert u een boete. Een wijziging geeft u door via het mutatieformulier. Dit formulier heeft u ontvangen toen u een uitkering kreeg. U kunt het formulier ook opvragen bij uw consulent.

Wat u moet weten

Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot een bepaald bedrag. Dit is een normbedrag dat voor uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Verandert uw situatie? Dan moet u dat meteen doorgeven aan uw consulent. Soms overtreden mensen de regels, zonder dat ze het zelf weten. Let dus goed op bij een van de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.

Wilt u meer weten over de regels die voor u gelden? Kijk dan op Rijksoverheid: Wat zijn mijn rechten en plichtenexterne-link-icoon.

Hoe u leeft, verandert

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Als op uw adres andere mensen komen wonen of als uw kinderen 18 jaar worden, dan kan uw uitkering lager uitvallen. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Verandert uw leefsituatie? Dan moet u dat meteen melden.

U doet betaald werk

Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw en krijgt u daar geld voor? Dan verdient u bij. U moet alle inkomsten melden.

U heeft geld of dure spullen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Ook als u een gift krijgt, moet u dat melden. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels. Heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen met uw consulent.

Bijstandsfraude

We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden. Voorbeelden:

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • Samenwonen en dit niet doorgeven

Vermoedt u fraude? Bel dan 14 070 of gebruik ons contactformulierexterne-link-icoon.

Straf bij uitkeringsfraude

U moet het geld dat u teveel heeft ontvangen volledig terugbetalen. Als u verkeerde of geen informatie geeft, pleegt u fraude en krijgt u een boete. De boete is maximaal 100% van het fraudebedrag. Bij een fraude van meer dan € 50.000 doen wij aangifte bij de officier van justitie. U kunt dan een oproep verwachten om te verschijnen voor de strafrechter.

Regelmatige controle

U neemt een groot risico als u veranderingen in uw situatie niet doorgeeft. Fraude komt namelijk vaak aan het licht. Dat komt doordat uw gegevens van de gemeente, belastingdienst, sociale verzekeringsbank en andere organisaties gekoppeld zijn. De gemeente controleert deze gegevens geregeld.

Verblijf in buitenland

  • Verblijf in het buitenland meldt u altijd van tevoren via het formulier 'Verblijf in het buitenland meldenexterne-link-icoon'
  • Krijgt u een bijstandsuitkering, dan mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie ruim van tevoren
  • U heeft DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder
  • Als u terug bent, meldt u zich de eerstvolgende werkdag bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Vakantie in Nederland

Vakantie in Nederland geeft u door via het formulier 'Vakantie melden in Nederlandexterne-link-icoon'