Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Woo-verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer of specifieke informatie? Dien dan een Woo-verzoek in bij de gemeente. In de Woo (Wet Open Overheid) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. U kunt ook de Woo-verzoeken en -besluiten bekijken die de afgelopen periode zijn ingediend.

Wat u moet weten

  • Iedereen mag een Woo-verzoek indienen
  • Uw verzoek moet over informatie van de gemeente gaan, bijvoorbeeld projecten en beleid
  • Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 2 weken verlengen
  • Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat
  • Als informatie al openbaar is, dan kunt u hiervoor niet nogmaals een Woo-verzoek indienen

Per post indienen

U mag uw verzoek ook schriftelijk indienen. Richt uw brief aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders). Stuur uw brief naar:

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam