Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Wat u moet weten

 • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing, of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een structuurvisie, bestemmingsplan of een wijzigingsplan
 • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal 6 weken. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen
 • Een bekendmaking staat op de website Overheid.nlexterne-link-icoon en in de Gemeenterubriek in Het Krantje. Meer over bekendmakingen
 • Uw zienswijze nemen we mee bij de beoordeling of heroverweging van het besluit dat wij willen nemen. Bij onduidelijkheden vragen we u om een toelichting. Mogelijk dat het besluit naar aanleiding van uw reactie wordt aangepast.
  U ontvangt van ons een brief waarin staat wat we met uw zienswijze hebben gedaan

Indienen

Mondeling

Wilt u uw zienswijze toelichten in een gesprek, dan maakt u een afspraak. Bel daarvoor 14 070.

Schriftelijk

Stuur een brief met de volgende gegevens:

 • Uw naam en adres
 • Datum
 • Reden(en) waarom u een zienswijze indient
 • Dossiernummer en naam van het voorgenomen plan of besluit
 • Uw handtekening
 • Als iemand anders de zienswijze voor u indient: ondertekende schriftelijke machtiging

Richt uw brief aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Stuur uw zienswijze per post naar:

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam