HomeGemeente Leidschendam-Voorburg logo

HomeGemeente Leidschendam-Voorburg logo

Nieuws

 • Inwoners gevraagd om mee te denken over veiligheid en leefbaarheid in hun wijk

  Samen met inwoners en partners werkt de gemeente aan leefbare en veilige wijken. Om een nog beter beeld te krijgen van wat er speelt en wat er nodig is om dingen te verbeteren, gaan we met inwoners in gesprek en zijn er wijkveiligheidsscans gemaakt.

  Logo gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Samen onderweg naar 2050: koers omgevingsvisie vastgesteld

  Wat voor een gemeente willen we zijn in 2050 en hoe gaan we dit bereiken? Dat is de hoofdvraag bij de omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg. Om het antwoord te vinden op die vraag, betrok de gemeente vele inwoners en andere belanghebbenden. De resultaten van al die gesprekken zijn gebundeld tot een koers, met daarin de belangrijkste uitgangspunten waar de omgevingsvisie aan moet voldoen. Op dinsdag 9 juli stemde het college van burgemeester en wethouders in met de koersnotitie omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg. Hiermee worden de koers en keuzes voor de omgevingsvisie van de gemeente voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Onderzoek naar school in Klein Plaspoelpolder

  De gemeente Leidschendam-Voorburg en Lucas Onderwijs onderzoeken samen of het mogelijk is om een school te openen in Klein Plaspoelpolder (KPP). Wethouder Jeffrey Keus, verantwoordelijk voor Jeugd en Onderwijs, en wethouder Astrid van Eekelen, verantwoordelijk voor project KPP, ondertekenden daarvoor samen met schoolbestuur Lucas Onderwijs een intentieovereenkomst.

  ondertekening intentieverklaring school KPP door wethouders Keus (links) en Van Eekelen (rechts) en Lucas Onderwijs
 • Meer nieuws