Asbest verwijderen

Wat u moet weten

  • Heeft u vragen over asbest verwijderen of afvoeren bel dan Omgevingsdienst Haaglanden (070) 21 899 02 of gebruik het contactformulier van de ODH
  • U hoort in een akkoordbrief of de gemeente instemt met uw sloopplan
  • U mag asbest nooit in de afvalcontainer doen
  • Bij Avalex haalt u speciaal voor asbest bestemde afvalzakken. Deze zijn gratis. Neem de akkoordbrief van de gemeente mee. Let op: u mag asbest niet onverpakt vervoeren
  • U mag bij de milieustraat maximaal 35m2 asbesthoudend afval inleveren. Neem de akkoordbrief van de gemeente mee
  • Informatie over asbest vindt u in de asbestwegwijzer van Rijkswaterstaat