Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of renoveren? Slopen of asbest verwijderen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Een in- of uitrit aanleggen? Een monument veranderen of onderhouden? Of iets anders aan uw omgeving veranderen: zoals een airco of carport aanvragen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u met DigiD of e-Herkenning aan in het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid. Op het Omgevingsloket Online kunt u ook checken of u een vergunning nodig heeft of kunt volstaan met een melding.

Wat u moet weten

Voor het plaatsen van een airco of carport moet u een vergunning aanvragen.

Slopen of asbest verwijderen

Als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of als u asbest verwijdert, moet u een sloopmelding doen. Dat kan via Omgevingsloket Online. Een sloopmelding is gratis.

Kappen

 • U mag een boom niet kappen tijdens het broedseizoen. Lees meer op de website van Vogelbescherming Nederland
 • Ook voor het kappen van een dode boom heeft u een vergunning nodig
 • Als uw boom binnen 50 cm van de tuin of het erf van uw buren staat, dan moeten uw buren de aanvraag voor de kapvergunning ook ondertekenen
 • Bent u niet de eigenaar van de te kappen boom? Dan moet u schriftelijke toestemming van de eigenaar hebben om een kapvergunning aan te kunnen vragen. Als de gemeente eigenaar is, kunt u volstaan met een Melding Openbare Ruimte
 • Staat uw boom op archeologische grond, zoals Forum Hadriani in Voorburg en kanaal van Corbulo in Leidschendam en u wilt wortels verwijderen? Vraag dan ook een monumentenvergunning aan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Laat u de wortels intact en vinden er geen verdere (graaf)werkzaamheden plaats die het archeologisch monument kunnen wijzigen of verstoren? Dan is een monumentenvergunning van de RCE niet nodig

U heeft geen kapvergunning nodig in de volgende situaties:

 • Boom heeft op 130 centimeter hoogte een stamomtrek van minder dan 90 centimeter. Heeft de boom meerdere stammen, dan meet u de dikste stam
 • Voortuin kleiner dan 50m2
 • Achtertuin kleiner dan 125m2
 • Let op, is uw voor- en achtertuin aangesloten en meer dan 175m2, dan heeft u wel een kapvergunning nodig

Worden bomen gekapt en wilt u weten of daar een vergunning voor is verleend? Bekijk verleende kapvergunningen op Overheid.nl/berichten-over-uw-buurt (gebruik trefwoord 'Kappen bomen').

In- of uitrit aanleggen

Bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag toetsen wij de volgende zaken:

 • Of gevaar of hinder ontstaat voor het verkeer
 • Of de in- of uitrit het gebruik van een bestaande openbare parkeerplaats onmogelijk maakt
 • Of de groenvoorziening in de gemeente wordt geschaad

Fietsenberging voortuin en dakkapel

Wilt u een fietsenberging in uw voortuin aanleggen of een dakkapel plaatsen? Dan gelden speciale voorwaarden.

Zonnepanelen of -collectoren plaatsen

Voor het plaatsen van zonnepanelen - of collectoren op een (monumentaal) pand gelden speciale voorwaarden.

Vooraf checken

Check of u een vergunning nodig heeft

Check het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden.

 • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u alsnog een omgevingsvergunning nodig

Check het Bouwbesluit

Als u gaat verbouwen, moet u voldoen aan de bouwtechnische regels die landelijk zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Ook als u geen vergunning nodig heeft, moet u voldoen aan dit bouwbesluit.

Check de Welstandsnota

Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandsnota van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De welstands- en monumentencommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Overleg met de gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Bel 14 070 als u een eenvoudige vraag heeft. Bent u al gevorderd met uw plan en heeft u bijvoorbeeld al een situatietekening of schetsontwerp, stel dan uw vraag via Omgevingsloket Online. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Van deze kosten krijgt u 80% terug als u een vergunning aanvraagt. Dit wordt verrekend met de kosten van de vergunning.

 • Doorloop in OmgevingsloketOnline de stappen voor het indienen van een aanvraag of melding
 • Kies voor de optie 'Contact met bevoegd gezag'. Let op dat u kiest voor 'aanvraag/melding openstellen'. Kies niet voor 'Indienen' want dan maakt u uw aanvraag definitief
 • Stuur ontwerptekeningen en schetsen mee waarin de nieuwe situatie duidelijk wordt
 • Wij toetsen uw verzoek en laten u weten waar u op moet letten en of uw verzoek haalbaar is. Dit is een informele toetsing; de uitkomst is een advies en geen formeel besluit waartegen u bezwaar kan maken

Lees meer op OmgevingsloketOnline.nl: het openstellen van een melding of aanvraag voor vooroverleg

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (hoofdstuk 3) op de website Overheid.nl. U ontvangt achteraf een rekening.

Kosten veel voorkomende aanvragen

 • Vooroverleg aanpassing bestaande woning: € 241,30 plus € 113,20 voor iedere volgende beoordeling op haalbaarheid
 • Vooroverleg sloop- en nieuwbouw: € 1.123 plus € 384,25 voor iedere volgende beoordeling op haalbaarheid
 • Vooroverleg nieuwe woning(en): € 10.759,30
 • Kapvergunning (1 t/m 5 bomen):  € 169,85
 • In- of uitrit aanleggen: € 218,15
 • Dakkapel:  € 327,20
 • Sloopmelding: gratis