Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Begraven

Een begrafenis regelt u met de begrafenisondernemer. U kunt kiezen voor een algemeen of particulier graf (ook wel familiegraf). Een algemeen graf kan na 10 jaar geruimd worden. Bij een particulier graf bepaalt u zelf hoe lang het graf blijft bestaan en wie er in begraven worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een bijzonder graf, bijvoorbeeld als u uw kind moet begraven of als de overledene islamitisch is.

Wat u moet weten

 • Een begrafenis vindt plaats op een werkdag of zaterdag vanaf 9:00 uur
 • Voor grafbedekking (gedenksteen, monument of planten) moet u een vergunning aanvragen

Soorten graven

Algemeen graf

 • Graf wordt gebruikt voor 3 personen (onbekenden van elkaar)
 • U kiest niet zelf de plaats van het graf; dit doet de beheerder van de begraafplaats. U kunt wel kiezen voor een plaats in het algemene of rooms-katholieke gedeelte
 • Na 10 jaar kan de gemeente besluiten het graf te ruimen. Wij laten u dit per brief weten. U kunt deze termijn niet verlengen. Herbegraven in een particulier graf of alsnog cremeren kan wel. Kiest de contactpersoon hier niet voor, dan komen de stoffelijke resten in een verzamelgraf op de begraafplaats

Particulier graf

 • In het graf kunnen 3 personen begraven worden die een (familie)band met elkaar hebben
 • U kunt een graf dat vrijkomt, reserveren. Dit kan op het moment dat u als nabestaande de begrafenis regelt, maar ook van tevoren (bijvoorbeeld voor uzelf). Zo kiest u zelf de plaats van het graf. U betaalt dan wel meer dan als u de beheerder van de begraafplaats de plaats van het graf laat kiezen. U kunt sowieso aangeven of het graf in het algemene of rooms-katholieke gedeelte moet liggen
 • U krijgt grafrechten voor 20 jaar. U kunt dit verlengen met 5, 10 of 20 jaar
 • U bent als nabestaande verantwoordelijk voor de verzorging van het graf

Keldergraf

In een keldergraf kunt u een kelder laten plaatsen waarin 1, 2 of 3 personen begraven kunnen worden. Op begraafplaats Noorthey kunt u ook kiezen voor een keldergraf op het islamitische gedeelte.

 • U kiest niet zelf de plaats van het graf; dit doet de beheerder van de begraafplaats
 • U krijgt grafrechten voor 20 jaar. U kunt dit verlengen met 5, 10 of 20 jaar
 • U kunt een keldergraf van tevoren reserveren, dit is niet mogelijk op het islamitische gedeelte
 • Voor grafbedekking (gedenksteen, monument of planten) moet u een vergunning aanvragen
 • Grafbedekking mag alleen op het keldergraf, niet ernaast

Kindergraf

 • Een kindergraf is altijd een particulier graf (1 laags)
 • Er zijn graven voor kinderen tot 1 jaar en voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar
 • U kiest niet zelf de plaats van het graf; dit doet de beheerder van de begraafplaats
 • U krijgt grafrechten voor 10 of 20 jaar. U kunt dit verlengen met 5, 10 of 20 jaar
 • U bent als rechthebbende verantwoordelijk voor de verzorging van het graf
 • Voor grafbedekking (gedenksteen, monument of planten) moet u een vergunning aanvragen

Kosten

Begrafenis Oosterbegraafplaats of Noorthey

 • Persoon ouder dan 12 jaar
  • Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur € 1.144
  • Zaterdag van 9:00 tot 13:30 uur: € 1.716
 • Kind tot 12 jaar
  • Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur € 554
  • Zaterdag 9:00 tot 13:30 uur: € 831
 • Gebruik aula: 1e half uur € 390 daarna € 195 per kwartier
 • Gebruik condoleanceruimte: 1e half uur € 147 daarna € 73,50 per kwartier
 • Gebruik orgel met organist: 1e half uur € 123 daarna € 37 per kwartier

Graven

 • Particulier graf, niet zelfgekozen locatie (20 jaar): € 2.252
 • Particulier keuzegraf (20 jaar): € 2.635
 • Keldergraf (20 jaar): € 3.431
 • Kindergraf voor kind tot 1 jaar, grafrechten 10 jaar: € 139 (1 laag)
 • Kindergraf voor kind tot 1 jaar, grafrechten 20 jaar: € 240 (1 laag)
 • Kindergraf voor kind tot 12 jaar, grafrechten 10 jaar: € 347 (1 laag)
 • Kindergraf voor kind tot 12 jaar, grafrechten 20 jaar: € 614 (1 laag)

Kelder

 • Nieuwe (Islamitische) kelder voor 1, 2 of 3 personen: prijs afhankelijk van de leverancier
 • Gebruikte kelder: € 1.237 (1 persoon), € 1.654 (2 personen) of € 1.971 (3 personen)

Onderhoud en grafbedekking Oosterbegraafplaats of Noorthey

 • Onderhoudsbijdrage algemeen graf: € 326
 • Onderhoudsbijdrage particulier graf en keldergraf: € 2.013 (20 jaar)
 • Onderhoudsbijdrage kindergraf voor kind tot 1 jaar: € 242 (10 jaar), € 483 (20 jaar)
 • Onderhoudsbijdrage kindergraf voor kind tot 12 jaar: € 703 (10 jaar), € 1.448 (20 jaar)
 • Steen weghalen en terugplaatsen bij bijzetting in particulier graf: € 418

Gedenkteken

Voor het plaatsen van een gedenkteken of grafbedekking (zoals planten) heeft u een vergunning grafbedekking nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze aan.

 • Recht vergunning voor het plaatsen van grafbedekking algemeen graf € 92
 • Recht vergunning voor het plaatsen van grafbedekking particulier graf € 241

Begrafenis Parkweg

 • Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur: € 1.498
 • Zaterdag 9:00 tot 13:30 uur: € 2.247

Grafrechten

 • Particulier keuzegraf (20 jaar): € 3.346

Onderhoud en grafbedekking Parkweg

 • Onderhoudsbijdrage particulier graf: € 2.636 (20 jaar)
 • Steen weghalen en terugplaatsen bij bijzetting in particulier graf: € 418

Gedenkteken

Voor het plaatsen van een gedenkteken of grafbedekking(zoals planten) heeft u een vergunning grafbedekking nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze aan.

 • Recht vergunning voor het plaatsen van grafbedekking particulier graf € 314

Let op! Voor alle begraafplaatsen geldt: op werkdagen van 15:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag tot 13:30 uur geldt een toeslag van 50%. Op werkdagen na 17:30 uur en op zaterdag na 13:30 uur geldt een toeslag van 100%.