Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bestemmingsplan Nieuwe Driemanspolder 2009

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door:

  • Rijksweg A12/ spoorlijn Den Haag-Utrecht (aan de zuidkant)
  • Groene uitloopgebieden Buytenpark en Westerpark van Zoetermeer (aan de oostkant)
  • Den Haag, Rijksweg A4 en Leidschendam-Voorburg (aan de westkant)
  • Aan de noordkant is landschappelijk gezien sprake van een minder scherpe begrenzing. De polder gaat hier geleidelijk over in de Drooggemaakte Grote Polder

Documenten

Publicatie vaststelling bestemmingsplanexterne-link-icoon