Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Overzicht bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Bekijk hier de actuele bestemmingsplannen.

Wat u moet weten

  • Een bestemmingsplan is bindend. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een afwijking van het bestemmingsplan verlenen. Dit wordt dan gepubliceerd via de website Overheid.nl  en in de gemeenterubriek van Het Krantje
  • Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele veranderingen in plannen die gelden voor uw buurt, abonneer u dan op de e-mailservice van de Rijksoverheid

Uw mening geven

  • Als een bestemmingsplan nog in ontwikkeling is, kunt u er invloed op uitoefenen. Het plan ligt dan ter inzage en u kunt schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) geven.
  • Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u beroep of bezwaar aantekenen. Let op: dat kan alleen als u in de ontwerpfase uw zienswijze heeft ingediend