Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bestemmingsplan paraplubepaling prostitutie Leidschendam-Voorburg

Plangebied

De paraplubepaling is van toepassing op alle bestemmingsplan die in de bijlage van het plan worden genoemd. In principe zijn dit alle ten tijde van de vaststelling van de paraplubepaling geldende bestemmingsplannen.

Documenten