Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bijstandsuitkering voor jongeren (18 tot en met 26 jaar)

Heb je geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Je kunt je aanvraag doen via werk.nl. Dat is de website van het UWV. Binnen 2 werkdagen (na de aanvraag) neem je zelf contact op met de gemeente.

Rechten en plichten

Rechten en plichten bij een bijstandsuitkering (jonger dan 27 jaar)

Door het bekijken van de video accepteert u de voorwaarden en het privacy beleid van Youtube.

Voorwaarden

  • Je woont en staat ingeschreven in Leidschendam-Voorburg, Wassenaar of Voorschoten (of je gaat binnen 28 dagen in een van deze gemeenten wonen)
  • Je inkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm. Hier geldt de gezinsnorm: Je woont samen met iemand anders en jullie zijn beiden jonger dan de AOW-leeftijd. Samen is er onvoldoende inkomen. Er wonen geen andere personen van 21 jaar of ouder waarmee kosten gedeeld kunnen worden. Daarom krijgen jullie samen een uitkering.
  • Wat telt mee: salaris, uitkering, alimentatie en heffingskortingen van de belastingdienst. Let op: de inkomsten van je partner tellen mee
  • Wat telt niet mee:  kinderbijslag, kindgebonden budget, toeslagen (alleenstaande-oudertoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag)
  • Je vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens

Wat je moet weten

  • Zoekperiode: Nadat je je hebt aangemeld, moet je eerst 28 dagen zelf zoeken naar werk of een opleiding. Je ontvangt die periode nog geen uitkering
  • Startkwalificatie: een startkwalificatie is een diploma op havo niveau of hoger of een mbo niveau 2 opleiding of hoger
  • Jongerennorm: Ben je 18, 19 of 20 jaar dan kun je in aanmerking komen voor een jongerennorm. Deze jongerennorm is lager dan de norm voor volwassenen van 21 jaar of ouder
  • Kostendelersnorm: Deel je een woning met meerdere personen van 21 jaar of ouder, dan krijg je misschien een lagere uitkering
  • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, of heb je andere vragen, neem dan contact op met het Jongerenteam

Voorschot

Als je een uitkering hebt  aangevraagd, moet de gemeente een voorschot verstrekken binnen 4 weken na de aanvraag. De hoogte van het voorschot is 90% van de verwachte uitkering. Je moet dan wel alle gevraagde bewijsstukken op tijd hebben ingeleverd. Tot het moment dat de uitkering wordt uitbetaald, krijg je dit voorschot elke 4 weken opnieuw.