Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en maakt u bijzondere, noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Bijvoorbeeld kosten voor verhuizen, inrichting van uw woning, kosten voor een bewindvoerder of eigen bijdrage voor rechtshulp? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bel om uw aanvraag in gang te zetten.

Wat u moet weten

 • De vergoeding wordt als lening of gift gegeven. De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van uw persoonlijke situatie
 • U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt
 • Als er een andere voorziening is waar u een beroep op kunt doen (zoals uw zorgverzekering, de Wmo of de Belastingdienst), dan verwijzen wij u door naar die instantie of afdeling
 • U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u bijzondere bijstand krijgen

Voor wie

 • U bent 18 jaar of ouder en staat ingeschreven als inwoner van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar of Voorschoten
 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm
 • Uw vermogen is lager dan de landelijke vermogensgrens

Benodigde bewijsstukken

Heeft u geen uitkering? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Gegevens over uw woon- en leefsituatie
 • Gegevens over uw gezinsinkomen (loonstrook)
 • Gegevens over uw vermogen, zoals bankafschriften van al uw rekeningen van de laatste 3 maanden, bewijs van een auto of eigen huis, etc.
 • Bewijs van uw woonlasten (huurcontract etc.)
 • Bewijsstukken van de kosten waarvoor u de aanvraag indient (pro-forma nota, prijsopgave etc.)
 • Geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument