Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten

Maakt u extra kosten vanwege een chronische ziekte of een handicap en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een financiële tegemoetkoming krijgen. Als u een bijstandsuitkering heeft, kunt u uw aanvraag digitaal indienen via sociaal.lv.nl. Wordt uw aanvraag toegewezen, dan heeft u na een week het geld op uw rekening. Als u geen bijstandsuitkering heeft, kunt u bellen om uw aanvraag te regelen.

Voorwaarden

 • Nadat u de regeling heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 8 weken onze reactie 
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U bent zelf chronisch ziek of gehandicapt of zorgt voor een kind dat dat is
 • Uw inkomen is maximaal 110% van de bijstandsnorm
 • Uw vermogen is lager dan de landelijke vermogensgrens
 • U verblijft niet in een inrichting

Gehandicapt of chronisch ziek

Om te vallen onder de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten voldoet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U maakt langer dan 1 jaar onafgebroken gebruik van thuiszorg of heeft voor deze periode een indicatie
 • U maakt gebruik van een persoonsgebonden budget op grond van de Jeugdwet, Wlz of ZVW
 • U maakt gebruik van Wmo-voorzieningen
 • U ontvangt een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering
 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart voor de duur van minstens 1 jaar

Bedragen

 • Leidschendam-Voorburg: maximaal € 305 per jaar
 • Voorschoten: maximaal € 150 per jaar
 • Wassenaar: maximaal € 150 per jaar