Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Blijverslening

U wilt zo lang mogelijk blijven wonen in een fijn huis in de buurt waar u prettig woont. Soms is het nodig uw woning daarvoor aan te passen en levensloopbestendig te maken. Zo kunt u langer comfortabel en veilig thuis blijven wonen. Met de Blijverslening leent u tegen een lage rente geld voor aanpassingen aan uw woning.

Wat u moet weten

 • Deze lening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners en huurders
 • U kunt de lening hypothecair (met uw woning als onderpand) of consumptief (zonder onderpand) afsluiten
 • Gemeente biedt u de Blijverslening van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan. U vindt op de website van SVnexterne-link-icoon meer informatie
 • Gemeente toetst of u voldoet aan de voorwaarden in de Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburgexterne-link-icoon en wijst de Blijverslening wel of niet toe
 • Deze toewijzing heeft u nodig bij het aanvragen van uw lening bij SVn. SVn doet vervolgens een financiële toets om te bepalen of de lening bij u past
 • SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening
 • Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, vraagt u deze aan voordat u een blijverslening aanvraagt

Voorwaarden

 Algemene voorwaarden

 • U gebruikt de lening om uw woning levensloopbestendiger te maken. Denk aan een badkamer voorzien van alle gemakken, de slaapkamer verplaatsen naar begane grond of een camera bij de voordeur
 • U laat de maatregelen uitvoeren in een bestaande zelfstandige woning in Leidschendam-Voorburg die bestemd is voor permanente bewoning
 • U bent eigenaar en / of bewoner van deze woning
 • Lening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten minus inkomsten van derden voor deze aanpassing

Aanvullende voorwaarden hypothecaire lening

 • U bent eigenaar-bewoner van de woning waarin u maatregelen wilt laten uitvoeren. Bij 2 of meer eigenaren is 1 aanvraag voldoende
 • Hoogte van deze lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000

Aanvullende voorwaarden consumptieve lening

 • U ben eigenaar-bewoner of huurder bent van de woning. Bij 2 of meer eigenaren is 1 aanvraag voldoende
 • 1 van de aanvragers is op de peildatum jonger dan 76 jaar
 • Huurder moet toestemming van de verhuurder hebben
 • Hoogte van deze lening is minimaal € 2.500 en een maximaal € 10.000

Nodig bij uw aanvraag

De volgende bijlagen moet u bij uw aanvraag voor een Blijverslening voegen:

 • Opgave van de te treffen maatregelen
 • Naam van de (gecertificeerde) uitvoerder
 • Financiële onderbouwing (zoals offertes en/of prijsopgaven)
 • Startdatum en planning van de werkzaamheden
 • Ondertekende verhuurdersverklaring in geval van een particuliere huurwoning

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag met daarin het zaaknummer. Bij vragen, correspondentie of overleg kunt u dit zaaknummer vermelden
 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een besluit van ons. Deze periode kunnen we eenmalig met 4 weken verlengen. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, verlengen wij de beslistermijn