Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

College wil invloed en grip op warmtenet in De Heuvel/Amstelwijk

19 april 2024
Algemeen nieuws

Voor de toekomstige verwarming van woningen en bedrijven in De Heuvel/ Amstelwijk wordt de mogelijkheid tot realisatie van een publiek warmtenet onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om invloed te hebben op de betaalbaarheid hiervan voor inwoners. De gemeente kan deze invloed uitoefenen bij een warmtenet dat grotendeels in publieke handen is. Het college heeft daarom op 16 april aan de gemeenteraad voorgesteld om 2 varianten verder te verkennen voor het realiseren van een warmtenet in publieke handen.

Warmtenet

Het is de bedoeling dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Om dat te realiseren onderzoekt de gemeente welke duurzame warmtebronnen wijk voor wijk mogelijk zijn. Dit is afgesproken in de ‘Transitievisie Warmte’ die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De Heuvel/Amstelwijk is de eerste wijk in Leidschendam-Voorburg die aardgasvrij wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden om aardgas te vervangen. Eén daarvan is via een warmtenet. Een warmtenet levert warm water aan gebouwen via leidingen onder de grond. Bewoners kunnen dit warme water gebruiken om hun huis te verwarmen. Ook voor warm water in de keuken en badkamer. Het warme water vervangt zo het aardgas.

Onderzoek naar rol gemeente

De gemeente kan het realiseren van een warmtenet op verschillende manieren aanpakken. Er kan een commerciële partij gezocht worden om dit warmtenet te realiseren. Maar omdat het overgaan op schone energie in een deel van De Heuvel/Amstelwijk direct gevolgen heeft voor inwoners en betaalbaar moet blijven, wil het college hier nauw bij betrokken blijven en hier invloed op hebben. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om 2 mogelijke varianten verder te onderzoeken, waarbij het warmtenet in eigendom is van publieke partijen. 

Het verkennen van de gemeentelijke rol is een vervolg op het onderzoek naar de kansen voor een warmtenet in De Heuvel/Amstelwijk en de recente ondertekende samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Dunea Warmte & Koude en de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel voor de rol van de gemeente bij een warmtenet rond de zomer.