Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Conceptverzoek omgevingsvergunning

Bent u al gevorderd met uw plan en heeft u bijvoorbeeld al een situatietekening of schetsontwerp, dan kunt u een voorlopig verzoek doen. We noemen dit een conceptverzoek. Bij het aanvragen van een vergunning in het omgevingsloket kunt u een conceptverzoek indienen. Vul bij stap 7 'Verzoek Indienen' in dat het om een conceptverzoek gaat.

Wat u moet weten

  • Het voordeel van een conceptverzoek is dat u snel te weten komt of uw plan in aanmerking komt voor een vergunning
  • De tekeningen hoeven nog niet helemaal uitgewerkt te zijn
  • U krijgt adviezen zodat u uw plan eventueel kunt aanpassen
  • Het conceptverzoek is geen formele vergunningaanvraag

Meesturen

Zorg ervoor dat u alle documenten meestuurt waaruit duidelijk wordt wat u wilt doen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Tekeningen van de nieuwe en oude situatie met afmetingen van het bouwwerk
  • Gevelaanzichten van de nieuwe en oude situatie met afmetingen, materiaal- en kleurgegevens.
  • Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk
  • Doorsneden van de nieuwe en oude situatie 
  • Situatietekening met kadastrale gegevens en maatvoering 
  • Kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een conceptverzoek indient en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening op de website Overheid.nlexterne-link-icoon. In paragraaf 2.2 staan de kosten voor de beoordelingen op haalbaarheid. U ontvangt achteraf een rekening.