Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijke subsidie groen dak en isolatie

U kunt subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen en een groen dak. Er is een bedrag van € 750.000 beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden. Vraag de subsidie digitaal aan via het subsidieportaal.
U heeft DigiD of eHerkenning nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder

Goed om te weten

 • In sommige gevallen is een omgevingsvergunning nodig voor het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de buitenkant van uw woning.  Controleer dit via de vergunningcheck op het Omgevingsloketexterne-link-icoon
 • Bij dak- en gevelisolatie moet u rekening houden met de Wet Natuurbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat beschermde dier- en plantensoorten en hun verblijfplaatsen niet worden beschadigd of weggenomen. Meer informatie over natuurvriendelijk isoleren leest u op de website: Milieucentraalexterne-link-icoon
 • Voor een aantal aanpassingen aan een monument of woning in een beschermd dorpsgezicht heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag deze omgevingsvergunning tegelijk aan met de subsidie. Of uw woning in één van deze categorieën valt ziet u in onze monumentenlijst
 • U mag voor dezelfde voorzieningen subsidie aanvragen bij de gemeente en bij het Rijk. U mag dus subsidies ‘stapelen’. Bij het Rijk is het subsidiebedrag voor 1 maatregel 15% en 2 of meer maatregelen is 30%
 • Subsidie vanuit het Rijk vraagt u aan nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd (dit geldt ook voor Verenigingen van Eigenaren). Subsidie bij de gemeente vraagt u aan voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren

Voorwaarden

 • Vraag subsidie aan voordat u de voorziening laat plaatsen. Voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie aanvragen
 • U bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)
 • U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel
 • Doe de offerte bij uw aanvraag
 • U kunt subsidie aanvragen voor zowel isolatie als een groen dak. Dat kan in 1 keer, maar ook verspreid over meerdere aanvragen
 • Maximaal € 5.000 per woning of € 25.000 per Vereniging van Eigenaren

Aanvullende voorwaarden groen dak

 • U  krijgt een vast subsidiebedrag per m2
 • U besteedt minimaal € 250 aan het groen dak. U voegt de offerte bij de aanvraag 
 • Groen dak is minimaal 5m2
 • Uw dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (grassen in combinatie met vetplanten, mossen en kruiden)
 • Helling van het dak is niet meer dan 45 graden. Bij een hellingshoek tussen de 35 graden en 45 graden moet u maatregelen treffen tegen wegglijden en uitdrogen van de groene daklaag

Aanvullende voorwaarden isolatie

 • U krijgt een vast subsidiebedrag per maatregel per m2
 • U besteedt minimaal € 1.000 aan de isolatie. U voegt de offerte bij de aanvraag
 • Uw woning is voor 1995 gebouwd
 • U mag zelf bepalen welk materiaal u gebruikt. Dit materiaal moet wel voldoen aan de minimale isolatiewaarde (RC-waarde)
 • Voor glas
  • Maximale U-waarde (warmtegeleiding) niet meer dan 1,2. De isolatiewaarden leest u via de onderstaande link op Overheid.nl
  • Hanteer de meetmethode: netto glasmaat. Kozijnen tellen niet mee voor berekening van vierkante meters

Na uw aanvraag

 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een brief waarin staat of wij een subsidiebedrag voor u reserveren. Deze periode kunnen we met 4 weken verlengen
 • U heeft 20 weken de tijd om de werkzaamheden uit te voeren
 • Na uw aanvraag mag u meteen met de werkzaamheden beginnen. Wacht u liever tot u zeker weet dat u subsidie krijgt? Wacht dan op bovenstaande brief
 • Nadat u de maatregel heeft laten uitvoeren, vult u het formulier Verzoek tot vaststelling in. Voeg een kopie van de factuur van de aannemer en een betaalbewijs toe (of, in geval van een groen dak: ook een foto)
 • U kunt achteraf niet meer subsidie krijgen dan voor u is gereserveerd 

Subsidiebedragen

Deze bedragen gelden per vierkante meter gelden voor aanvragen ingediend vanaf 3 april 2024. 

 • HR++-glas: € 46
 • Energiezuinig glas voor monumenten en beschermd dorpsgezicht: € 137
 • Vloerisolatie: € 11
 • Bodemisolatie: € 6
 • Spouwmuurisolatie: € 8
 • Muur- of gevelisolatie: € 19
 • Dakisolatie: € 17
 • Groendak: € 20