Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijke subsidie groen dak en isolatie

U kunt subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen en een groen dak. Er is een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden.
Mogelijk heeft u DigiD nodig. Komt u er niet uit? Bel 14 070 of gebruik het contactformulier via lv.nl/contact. Wij helpen u graag verder

Wat u moet weten

 • In sommige gevallen is een vergunning nodig voor het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de buitenkant van uw woning.  Controleer dit via de website: Omgevingsloket Online
 • Bij dak- en gevelisolatie moet u rekening houden met de Wet Natuurbescherming. Deze wet zorgt ervoor dat beschermde dier- en plantensoorten en hun verblijfplaatsen niet worden beschadigd of weggenomen. Meer informatie over natuurvriendelijk isoleren leest u op de website: Omgevingsdienst Haaglanden

 • Voor een aantal aanpassingen aan een monument, woning in een beschermd dorpsgezicht of vergelijkbare woningen (beeldbepalende objecten) heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag deze vergunning tegelijk aan met de subsidie. Of uw woning in één van deze categorieën valt ziet u in onze monumentenlijst
 • U mag voor dezelfde voorzieningen subsidie aanvragen bij de gemeente en bij het Rijk. U mag dus subsidies ‘stapelen’. Bij het Rijk is het subsidiebedrag voor 1 maatregel 15% en 2 of meer maatregelen is 30%
 • Subsidie vanuit het Rijk vraagt u aan nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd (dit geldt ook voor Verenigingen van Eigenaren). Subsidie bij de gemeente vraagt u aan voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren.

Voorwaarden

 • Vraag subsidie aan voordat u de voorziening laat plaatsen. Voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie aanvragen
 • U bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)
 • U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf wat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel
 • Doe de offerte bij uw aanvraag
 • U kunt subsidie aanvragen voor zowel isolatie als een groen dak. Dat kan in 1 keer, maar ook verspreid over meerdere aanvragen
 • Maximaal € 5.000 per woning of € 25.000 per Vereniging van Eigenaren

Aanvullende voorwaarden groen dak

 • U krijgt subsidie voor maximaal 25% van de kosten
 • Offerte voor een groen dak is minimaal € 250
 • Groen dak is minimaal 5m2
 • Uw dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (grassen in combinatie met vetplanten, mossen en kruiden)
 • Helling van het dak is niet meer dan 45 graden. Bij een hellingshoek tussen de 35 graden en 45 graden moet u maatregelen treffen tegen wegglijden en uitdrogen van de groene daklaag

Aanvullende voorwaarden isolatie

 • U krijgt subsidie voor maximaal 20% van de kosten van de isolatie inclusief plaatsing en btw
 • Offerte voor uw voorziening is minimaal € 1.000
 • Uw woning is voor 1995 gebouwd
 • U mag zelf bepalen welk materiaal u gebruikt. Dit materiaal moet wel voldoen aan de minimale isolatiewaarde (RC-waarde). Voor glas dient de maximale U-waarde (warmtegeleiding) niet meer dan 1,2 te zijn. De isolatiewaarden leest u via de onderstaande link op Overheid.nl

Alle voorwaarden leest u op de website Overheid.nl: Wijziging nadere regels subsidieverstrekking 2019, hoofdstuk 7 Duurzaamheid en vaststelling subsidieplafond 2020

Na uw aanvraag

 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een brief waarin staat dat wij een subsidiebedrag voor u reserveren. Deze periode kunnen we met 4 weken verlengen
 • U heeft 20 weken de tijd om de werkzaamheden uit te voeren
 • Na uw aanvraag mag u meteen met de werkzaamheden beginnen. Wacht u liever tot u zeker weet dat u subsidie krijgt? Wacht dan op bovenstaande brief
 • Nadat u de maatregel heeft laten uitvoeren, vult u het formulier Verzoek tot vaststelling in. Voeg een kopie van de factuur van de aannemer en een betaalbewijs toe (of, in geval van een groen dak: ook een foto).
 • U kunt achteraf niet meer subsidie krijgen dan voor u is gereserveerd