Gemeentelijke subsidie groen dak en isolatie

Wat u moet weten

 • Vraag subsidie aan voordat u de voorziening laat plaatsen. Voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie aanvragen
 • Als uw woning een monument is of deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Vraag deze vergunning tegelijk aan met de subsidie
 • U mag voor dezelfde voorzieningen subsidie aanvragen bij de gemeente en bij het Rijk. U mag dus subsidies ‘stapelen’

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)
 • U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf. U vindt een erkend bedrijf bijvoorbeeld via de Woonwijzerwinkel
 • Doe de offerte bij uw aanvraag
 • U kunt subsidie aanvragen voor zowel isolatie als een groen dak. Dat kan in 1 keer, maar ook verspreid over meerdere aanvragen
 • Maximaal € 2.500 per woning met energielabel A, B of C
 • Maximaal € 5.000 per woning met energielabel D of lager 

Aanvullende voorwaarden groen dak

 • U krijgt subsidie voor maximaal 25% van de kosten
 • Offerte voor een groen dak is minimaal € 250
 • Groen dak is minimaal 5m2
 • Uw dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (grassen in combinatie met vetplanten, mossen en kruiden)
 • Helling van het dak is niet meer dan 45 graden. Bij een hellingshoek tussen de 35 graden en 45 graden moet u maatregelen treffen tegen wegglijden en uitdrogen van de groene daklaag

Aanvullende voorwaarden isolatie

 • U krijgt subsidie voor maximaal 20% van de kosten
 • Offerte voor uw voorziening is minimaal € 1.000
 • Uw woning is voor 1995 gebouwd
 • U mag zelf bepalen welk materiaal u gebruikt. Dit materiaal moet wel voldoen aan de minimale isolatiewaarde (RC-waarde). De isolatiewaarden staan in de tabel van bijlage hoofdstuk 7: Stimuleringsregeling duurzame maatregelen van de subsidieregeling
 • Als u een subsidieaanvraag voor isolatie doet, geeft u ons uw voorlopige energielabel door. Als u uw (voorlopige) energielabel niet meer weet, kijk dan bij zoekuwenergielabel.nl

Na uw aanvraag

 • U ontvangt binnen 8 weken na indienen van uw complete aanvraag een brief waarin staat dat wij een subsidiebedrag voor u reserveren. Deze periode kunnen we met 4 weken verlengen
 • U heeft 20 weken de tijd om de werkzaamheden uit te voeren
 • Na uw aanvraag mag u meteen met de werkzaamheden beginnen. Wacht u liever tot u zeker weet dat u subsidie krijgt? Wacht dan op bovenstaande brief
 • Nadat u de maatregel heeft laten uitvoeren, vult u het formulier Verzoek tot vaststelling in. Voeg een kopie van de factuur van de aannemer, een betaalbewijs en een kopie van uw nieuwe energielabel toe (of, in geval van een groen dak: een foto)
 • U kunt achteraf niet meer subsidie krijgen dan voor u is gereserveerd