Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentepolis: heronderzoek

De Gemeentepolis is een aanvullende zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente onderzoekt of inwoners recht hebben op de Gemeentepolis. Dit noemen we het heronderzoek. Het heronderzoek geldt alleen voor inwoners van gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, die afgelopen jaar gebruikmaakten van de Gemeentepolis. Inwoners van wie het recht wordt onderzocht, kregen een brief. Op deze pagina vindt u uitleg over het heronderzoek.

Wat u moet weten

De gemeente controleert de gegevens van u en uw partner. Het gaat om gegevens over inkomen (loonstrook, uitkeringsspecificatie of ander bewijs van inkomen) en vermogen (overzichten van uw bankrekeningen en spaarrekeningen) van de laatste 3 maanden.

Hoe stuurt u de gegevens naar ons?

Er zijn verschillende manieren om deze gegevens naar ons te sturen.

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Heeft u geen recht meer op de Gemeentepolis?

 • Als uw inkomen en/of vermogen te hoog is, dan heeft u geen recht meer op de Gemeentepolis. In dit geval stoppen de korting op de premie en op de extra vergoedingen
 • Dit betekent dat u meer moet betalen voor uw zorgverzekering
 • Dit geldt ook voor andere personen die via uw polis meeverzekerd zijn
 • U blijft verzekerd bij Menzis, maar betaalt dus meer premie. Hierover krijgt u half november bericht van Menzis
 • U kunt ook overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Tussen half november 2023 en 1 januari 2024 kunt u overstappen

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing. Vindt u dat u wel recht heeft op de Gemeentepolis? Bel dan met ons via telefoonnummer 14 070 of stuur een mail naar info@lv.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanleveren van de gegevens?

Als inwoner van Leidschendam-Voorburg neemt u contact op met het Sociaal Servicepunt of kom langs bij het inloopspreekuur.

 • Maandag tussen 10:00 en 12:00 uur: Bibliotheek aan de Vliet (Fluitpolderplein 5 in Leidschendam)
  Donderdag tussen 13:00 en 15:00 uur: De Groene Loper (Van Royenstraat 2 in Voorburg)
 • Telefoonnummer: (070) 205 7000 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
 • Website: www.sociaalservicepunt.nlexterne-link-icoon

Als inwoner van Wassenaar neemt u contact op met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW).

 • Dinsdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur en op woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur, Van Heeckerenhuis (Van Heeckerenstraat 2 in Wassenaar)
 • Telefoonnummer: (070) 511 22 26 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur)
 • Website: www.smowassenaar.nlexterne-link-icoon