Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Handhavingsverzoek indienen

U vermoedt dat een overtreding wordt begaan op het gebied van bouwen en wonen en u wilt dit melden. U kunt een officieel handhavingsverzoek of een melding openbare ruimte (MOR) indienen.

Wat u moet weten

  • Een handhavingsverzoek is een formele aanvraag en moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester, neemt een formeel besluit. U kunt hiertegen bezwaar en beroep instellen
  • Een melding openbare ruimte is een laagdrempelig verzoek. De gemeente beslist of uw melding wordt behandeld. Het kan zijn dat u geen terugkoppeling ontvangt

Indienen handhavingsverzoek

Uw handhavingsverzoek moet voldoen aan de volgende wettelijk eisen:

  • Uw naam en adresgegevens
  • U beschrijft de overtreding (wat, waar, hoe)
  • U beschrijft uw rechtstreeks belang bij handhaving van de regels
  • Telefoonnummer en / of e-mailadres zijn niet verplicht maar wel handig. Dan kunnen wij sneller contact met u opnemen
  • U vraagt het college van burgemeester en wethouders om een besluit te nemen op uw verzoek
  • Alleen als uw verzoek is ondertekend  kan dit worden aangemerkt als een handhavingsverzoek

Uw brief kunt per post of per email indienen. Scan uw brief en stuur het bestand via ons contactformulierexterne-link-icoon.

Ons postbusnummer:
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Let op: Uw naam en adres kunnen bij gericht gemeentelijk handelen bij de (vermoedelijke) overtreder bekend worden gemaakt.

Indienen melding openbare ruimte (MOR)

Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden bij de (vermoedelijke) overtreder, doe dan een melding openbare ruimte. De gemeente beslist bij een MOR of uw melding op het gebied van bouwen en wonen wordt behandeld. Het kan zijn dat u geen terugkoppeling ontvangt op uw melding.

U kunt uw MOR melding indienen via Probleem melden