Probleem melden

Melding afval of overlast

Overige meldingen van afval of overlast kunt u bij de gemeente melden.

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, wateroverlast, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding.

  • Bel 14 070
  • Kies in keuzemenu optie 2 voor Leidschendam-Voorburg en daarna optie 9
  • U krijgt dan iemand aan de lijn die uw spoedmelding aanneemt en behandelt