Probleem melden

Is iets kapot bij u in de buurt? Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval of vernieling. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Melden kan ook buiten kantooruren.

Of bel 14 070

Wat u kunt melden

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Kapot verkeerslicht of straatverlichting (graag het nummer van de paal doorgeven)
 • Rondslingerend afval en illegale stort
 • Kapot verkeersbord of -paaltje
 • Verstopt riool in de grond van de gemeente en verstoppingen op uw terrein
 • Illegale bewoning en bouw- of sloopactiviteiten
 • Achterstallig onderhoud aan gebouwen of openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels

Melden bij andere instanties

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, wateroverlast, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding.

 • Bel 14 070
 • Kies in keuzemenu optie 2 voor Leidschendam-Voorburg en daarna optie 9
 • U krijgt dan iemand aan de lijn die uw spoedmelding aanneemt en behandelt