Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Probleem melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Ervaart u overlast? Of bent u slachtoffer van straatintimidatie? Meld het ons meteen. Melden kan ook buiten kantooruren. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Heeft u een idee voor uw buurt of wijk? Meld het ons ook.

Melding afval of overlast

Overige meldingen van afval of overlast kunt u bij de gemeente melden.

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, wateroverlast, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding.

  • Bel 14 070
  • Kies in keuzemenu optie 2 voor Leidschendam-Voorburg en daarna optie 9
  • U krijgt dan iemand aan de lijn die uw spoedmelding aanneemt en behandelt