Huisvestingsvergunning

Wilt u een woning huren met een huur van maximaal € 710,68 (kale huur plus een deel van de servicekosten)? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Huurt u de woning van WoonInvest of Vidomes, dan regelt u de huisvestingsvergunning rechtstreeks met uw verhuurder bij het tekenen van het huurcontract. Huurt u de woning van een andere verhuurder, dan vraagt u de huisvestingsvergunning aan bij de gemeente. Bel voor een aanvraagformulier. U kunt deze op afspraak ingevuld inleveren en betalen bij het Servicecentrum.

Wat u moet weten

  • U vraagt de huisvestingsvergunning aan nadat u de huurovereenkomst hebt ondertekend
  • Denkt u eraan ook uw verhuizing door te geven aan de gemeente

Voorwaarden

  • U verdient niet meer dan € 45.600 bruto per jaar
  • Het woonoppervlak van uw nieuwe woning is passend voor het aantal personen dat er gaat wonen. Vanaf 80 m2 moet u de woning met minstens 3 personen bewonen. Tot het woonoppervlakte worden gerekend de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers. Er mogen niet meer mensen wonen dan is toegestaan in de Bouwverordening (minimaal 14m2 woonoppervlak per persoon)

Meenemen

Huurt u via Vidomes of Wooninvest, dan regelt u de huisvestingsvergunning via deze verhuurders. Maak alleen een afspraak als u via een andere verhuurorganisatie of van een particulier huurt.

  • Kopie geldig legitimatiebewijs of kopie geldig verblijfsdocument (als u geen Nederlandse nationaliteit heeft)
  • Laat uw werkgever vooraf de inkomensverklaring op de achterzijde van het formulier invulen. Of voeg bij een kopie laatste loonstrook, recente inkomensspecificatie van uitkerings- of pensioensinstantie of recente aanslag inkomensbelasting, zowel van aanvrager als van meeverhuizende personen
  • Bij echtscheiding kopie voorlopige voorziening of ander rechtsgeldig document waaruit blijkt aan welke partner de woning is toegwezen

Kosten

De huisvestingsvergunning kost € 18,20.

U kunt niet contant betalen, maar alleen pinnen