Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Huisvestingsvergunning

Wilt u een woning huren met een huur onder de sociale huurgrens? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Huurt u de woning van WoonInvest of Vidomes, dan regelt u de huisvestingsvergunning rechtstreeks met uw verhuurder bij het tekenen van het huurcontract. Huurt u de woning van een andere verhuurder, dan vraagt u de huisvestingsvergunning aan bij de gemeente. Neem telefonisch contact op voor een aanvraagformulier. U kunt deze op afspraak ingevuld inleveren en betalen bij het Servicecentrum.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Uw inkomen voldoet aan de voorwaarden. Lees meer op Rijksoverheid: eisen aan uw (gezamenlijk) inkomen
  • Het woonoppervlak van uw nieuwe woning is passend voor het aantal personen dat er gaat wonen. Vanaf 80 m2 moet u de woning met minstens 3 personen bewonen. Tot het woonoppervlakte worden gerekend de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers. Er mogen niet meer mensen wonen dan is toegestaan in de Bouwverordening (minimaal 14m2 woonoppervlak per persoon)

Meenemen

Huurt u via Vidomes of Wooninvest, dan regelt u de huisvestingsvergunning via deze verhuurders.

Huurt u via een andere verhuurorganisatie of van een particulier, vraag dan eerst telefonisch het aanvraagformulier op bij de gemeente. Laat zo nodig uw werkgever de inkomensverklaring invullen en maak vervolgens een afspraak om het formulier in te leveren bij de gemeente. Neem de volgende documenten mee naar die afspraak:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs of kopie geldig verblijfsdocument (als u geen Nederlandse nationaliteit heeft)
  • Laat uw werkgever vooraf de inkomensverklaring op de achterzijde van het formulier invullen. Of voeg bij een kopie laatste loonstrook, recente inkomensspecificatie van uitkerings- of pensioeninstantie of recente aanslag inkomensbelasting, zowel van aanvrager als van meeverhuizende personen
  • Bij echtscheiding kopie voorlopige voorziening of ander rechtsgeldig document waaruit blijkt aan welke partner de woning is toegewezen

Kosten

De huisvestingsvergunning kost € 21,35

Betaal aan de balie bij voorkeur met pin. Kunt u niet pinnen? Dan zoeken we samen met u een oplossing.