Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Huisvestingsvergunning

Wilt u een woning huren met een huur onder de sociale huurgrens? Dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Uw inkomen is passend voor een sociale huurwoning. Lees meer op Rijksoverheid: eisen aan uw (gezamenlijk) inkomenexterne-link-icoon
  • Het woonoppervlak van uw nieuwe woning is passend voor het aantal personen dat er gaat wonen. Vanaf 80 m2 moet u de woning met minstens 3 personen bewonen. Tot het woonoppervlak worden gerekend de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers. Er mogen niet meer mensen wonen dan is toegestaan in de Bouwverordening (minimaal 14m2 woonoppervlak per persoon)

Meenemen

Huurt u de woning van WoonInvest of Vidomes, dan regelt u de huisvestingsvergunning rechtstreeks met uw verhuurder bij het tekenen van het huurcontract.

Huurt u via een andere verhuurder, vraag dan eerst telefonisch het aanvraagformulier op bij de gemeente. Laat zo nodig uw werkgever de inkomensverklaring invullen en maak vervolgens een afspraak bij de gemeente om het formulier in te leveren. Neem de volgende documenten mee naar die afspraak:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs of kopie geldig verblijfsdocument (als u geen Nederlandse nationaliteit heeft)
  • Laat uw werkgever vooraf de inkomensverklaring op de achterzijde van het formulier invullen. Of voeg bij een kopie laatste loonstrook, recente inkomensspecificatie van uitkerings- of pensioeninstantie of recente aanslag inkomensbelasting, zowel van aanvrager als van meeverhuizende personen
  • Bij echtscheiding kopie voorlopige voorziening of ander rechtsgeldig document waaruit blijkt aan welke partner de woning is toegewezen

Kosten

De huisvestingsvergunning kost € 23,10

Betaal aan de balie bij voorkeur met pin. Kunt u niet pinnen? Dan zoeken we samen met u een oplossing.