Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Hulp bij opvoeden en opgroeien

De gemeente biedt hulp bij het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Heeft u algemene vragen, dan kunt u het Sociaal Servicepunt benaderen. Voor adviesvragen neemt u contact op met een consulent Jeugd. Wilt u jeugdhulp aanvragen of verlengen, vul dan het aanvraagformulier in.

Wat u moet weten

 • In 1 of meerdere gesprekken onderzoekt de consulent Jeugd samen met u welke hulp nodig is. U krijgt een verslag van deze gesprekken en als dat nodig is wordt de jeugdhulp ingezet
 • U kunt contact opnemen als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:
  • U wilt begeleiding thuis vanwege problemen in het gezin
  • Uw kind heeft (ernstige) problemen, zoals gedragsproblemen of psychische problemen
  • Uw kind heeft een verstandelijke beperking
  • Uw kind moet volgens u opgenomen worden in een instelling
  • In alle andere situaties waarin u zich zorgen maakt
 • Vindt u het fijn als iemand met u meedenkt tijdens de gesprekken met de gemeente? Dan kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEEexterne-link-icoon
 • Vanaf 18 jaar valt begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, beschermende woonomgeving voor mensen met een psychische aandoening of een hulpmiddel of woningaanpassing onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt sinds 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. U kunt deze zorg  aanvragen via de website van het CIZexterne-link-icoon

Boven de 18 jaar

 • In sommige situaties is hulp vanuit de Jeugdwet mogelijk tot en met 23 jaar. Voor informatie over de voorwaarden belt u de afdeling Jeugd via telefoonnummer 14070
 • Een psychiatrische of medische behandeling valt voor iedereen boven de 18 jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar
 • Vanaf 18 jaar valt begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, beschermende woonomgeving voor mensen met een psychische aandoening of een hulpmiddel of woningaanpassing onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Familiegroepsplan

U mag zelf een plan opstellen waarin u aangeeft hoe u de situatie wilt verbeteren. Dit heet het familiegroepsplan. U vermeldt de volgende zaken in het plan.

 • De belangrijkste hulpvraag
 • Wie u wilt betrekken in de aanpak
 • Wat mensen uit uw omgeving kunnen doen
 • Welke professionele hulp en ondersteuning u denkt nodig te hebben

Als u het moeilijk vindt zelf een plan op te stellen, kunt u bij de gemeente een voorbeeld opvragen. Voor meer informatie over het familiegroepsplan belt u naar de afdeling Jeugd telefoonnummer 14 070.