Klacht over behandeling gemeente

Wat u moet weten

  • Heeft u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar of beroep maken
  • U kunt alleen een klacht indienen als de aanleiding minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden
  • U kunt geen klacht indienen als uw klacht al eerder is behandeld
  • Wij beoordelen uw klacht vertrouwelijk
  • Mogelijk vragen wij u om uw klacht mondeling toe te lichten
  • U krijgt bericht over de beslissing over uw klacht
  • U heeft 15 minuten de tijd om het online bezwaar in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u daarvoor langer de tijd nodig? Denk er dan aan de tekst van tevoren te maken, zodat u hem alleen hoeft te kopiëren in het formulier

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak dan een melding

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Stuur een brief met de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Uw klacht (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
  • Uw handtekening

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Dit is de gemeentelijke ombudsman Den Haag, waarbij Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2017 ook is aangesloten.

Spreekuur ombudsman

De ombudsman heeft elke 2de dinsdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur een spreekuur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72, Voorburg. U kunt zonder afspraak binnenlopen voor advies.