Klacht over behandeling gemeente

Wat u moet weten

 • Heeft u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar of beroep maken
 • U kunt alleen een klacht indienen als de aanleiding minder dan een jaar geleden was
 • U kunt geen klacht indienen als uw klacht al eerder is behandeld
 • Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk
 • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt als dat nog nodig is contact met u op om uw klacht bespreken. Misschien dat uw klacht dan al opgelost is
 • Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af. Als uw klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie dan is die termijn 10 weken. Die termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd
 • U heeft 15 minuten de tijd om het online bezwaar in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u daarvoor langer de tijd nodig? Denk er dan aan de tekst van tevoren te maken, zodat u hem alleen hoeft te kopiëren in het formulier

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak dan een melding

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Richt uw brief aan de klachtbehandelaar. Vermeld in uw brief tenminste de volgende gegevens:

 • Ter attentie van de klachtbehandelaar
 • Uw naam en adres
 • Uw klacht (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
 • Uw handtekening

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Niet tevreden met afhandeling of besluit?

Klachtencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kunt u ervoor kiezen uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en adviseert het College bij de afhandeling van uw klacht. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam voor de gemeente. Zij brengen de nodige expertise met zich mee door hun werk en ervaring elders

Leden klachtencommissie

 • De heer mr. B. Zevenhuizen: Senior jurist omgevingsrecht gemeente Amsterdam
 • Mevrouw mr. M. van Wezep: Jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Mevrouw mr. E. Jacquemijns: Zittingsvoorzitter ministerie BZK Huurcommissie

Spreekuur ombudsman

Bent u het niet eens met ons besluit over uw klacht? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke (Jeugd)Ombudsman. Dit is de Gemeentelijke Ombudsman Den Haag, waarbij Leidschendam-Voorburg ook is aangesloten.