Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Klacht over behandeling gemeente

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen of verkeerd antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen. Wilt u liever eerst persoonlijk contact met de klachtbehandelaar, neem dan contact op via telefoonnummer 14 070 en vraag naar de gemeentelijke klachtbehandelaar.

Goed om te weten

 • Heeft u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar of beroep maken
 • U kunt alleen een klacht indienen als de aanleiding minder dan een jaar geleden was
 • U kunt geen klacht indienen als uw klacht al eerder is behandeld
 • Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk
 • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt als dat nog nodig is contact met u op om uw klacht bespreken. Misschien dat uw klacht dan al opgelost is
 • Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af. Als uw klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie dan is die termijn 10 weken. Die termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd
 • U heeft 15 minuten de tijd om het digitale bezwaar in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u daarvoor langer de tijd nodig? Denk er dan aan de tekst van tevoren te maken, zodat u hem alleen hoeft te kopiëren in het formulier

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Richt uw brief aan de klachtbehandelaar. Vermeld in uw brief tenminste de volgende gegevens:

 • Ter attentie van de klachtbehandelaar
 • Uw naam en adres
 • Uw klacht (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
 • Uw handtekening

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Niet tevreden?

Klachtencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kunt u ervoor kiezen uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en adviseert het College bij de afhandeling van uw klacht.

Leden klachtencommissie

 • De heer mr. B. Zevenhuizen: juridisch adviseur omgevingsrecht gemeente Arnhem
 • Mevrouw mr. M. van Wezep: jurist bij de directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën
 • Mevrouw mr. E. Jacquemijns: teamleider Commissie van consultatie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Spreekuren Ombudsman

Bent u het niet eens met ons besluit over uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke (Jeugd)Ombudsman. Dit is de Gemeentelijke Ombudsman Den Haag, waarbij Leidschendam-Voorburg ook is aangesloten.