Klacht over behandeling gemeente

Wat u moet weten

  • Heeft u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar of beroep maken
  • U kunt alleen een klacht indienen als de aanleiding minder dan een jaar geleden was
  • U kunt geen klacht indienen als uw klacht al eerder is behandeld
  • Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk
  • De klachtenbehandelaar van de gemeente neemt contact met u op om uw klacht bespreken. Misschien dat uw klacht dan al opgelost is
  • U heeft 15 minuten de tijd om het online bezwaar in te vullen. Wilt u een uitleg toevoegen en heeft u daarvoor langer de tijd nodig? Denk er dan aan de tekst van tevoren te maken, zodat u hem alleen hoeft te kopiëren in het formulier

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Last van zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak dan een melding

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Richt uw brief aan de klachtenbehandelaar. Vermeld in uw brief tenminste de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Uw klacht (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
  • Uw handtekening

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Niet eens met het besluit over uw klacht

Klachtencommissie

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw klacht? Dan verwijst de klachtenbehandelaar u door naar de Klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en adviseert het College bij de afhandeling van uw klacht. Informatie over de klachtencommissie ontvangt u bij ons besluit over uw klacht.

Spreekuur ombudsman

Daarna nog niet tevreden? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke (Jeugd)Ombudsman. Dit is de gemeentelijke ombudsman Den Haag, waarbij Leidschendam-Voorburg ook is aangesloten.